Odborníci z Poslanecké sněmovny garantovali dvouletý projekt spolupráce EU s moldavským parlamentem

18. 12. 2019

Dne 15. prosince 2019 ukončila Kancelář Poslanecké sněmovny implementaci Twinningového projektu “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” MD 13 ENPI OT 02 17 (MD/28)  - Posilování kapacit Parlamentu Moldavské republiky v procesu aproximace práva. Twinningové projekty jsou specifickým nástrojem Evropské unie, kdy se konkrétní formou vzájemné spolupráce předávají zkušenosti mezi institucemi členských států EU a institucemi partnerských zemí.

Projekt v Moldavsku byl zahájen 16. září 2017 a byl zaměřen na výměnu zkušeností a pracovních postupů v oblasti sbližování moldavského právního řádu s právem Evropské unie a dále na posilování institucionální kapacity moldavského parlamentu. Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR stála v čele konsorcia tvořeného dále slovenskou Národní radou a maďarským Národním shromážděním. Ředitel Parlamentního institutu Štěpán Pecháček působil v pozici tzv. Senior Project Leadera zodpovědného za celkové řízení projektu.

Na realizaci projektu se účastnilo celkem 66 expertů. Kromě odborníků z Poslanecké sněmovny šlo o pracovníky slovenské Národní rady a maďarského Národního shromáždění a dále experty z polského Sejmu, francouzského Národního shromáždění, belgické Poslanecké sněmovny a lotyšského Seimu. Experti realizovali celkem 126 misí, z toho 46 zaměřených na školení zaměstnanců moldavského parlamentu, 50 na posuzování slučitelnosti návrhů zákonů a 30 na změnu jednacího řádu a způsobu projednávání evropských záležitostí a procesní vztahy mezi vládou a parlamentem.

Projekt dosáhl konkrétních výsledků především při posuzování slučitelnosti návrhů zákonů s právem EU. Pozitivně hodnocen byl i návrh na změnu jednacího řádu Parlamentu Moldavské republiky. Cílem návrhu je zakotvit projednávání evropských záležitostí a kontrolu slučitelnosti návrhů zákonů s právem EU v agendě parlamentu. Návrh je v současné době připraven pro závěrečné projednávání na plénu.

Projekt měl také výrazný přínos pro Kancelář Poslanecké sněmovny. Přispěl k profesnímu rozvoji zaměstnanců díky práci v mezinárodním prostředí a v neposlední řadě také k získání osobních kontaktů na kolegy z parlamentů ostatních členských zemí.

 Odborníci z Poslanecké sněmovny garantovali dvouletý projekt spolupráce EU s moldavským parlamentem (18.12.2019) Odborníci z Poslanecké sněmovny garantovali dvouletý projekt spolupráce EU s moldavským parlamentem (18.12.2019) Odborníci z Poslanecké sněmovny garantovali dvouletý projekt spolupráce EU s moldavským parlamentem (18.12.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)