Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny

12. 12. 2019

Kancelář Poslanecké sněmovny představuje svoji nově ustavenou sbírku uměleckých děl.

Umělecká sbírka Kanceláře Poslanecké sněmovny má své kořeny už v období první republiky, umělecký inventář sněmovních budov je totiž budován kontinuálně od dob Revolučního Národního shromáždění. Ve sbírce je zastoupena hlavně malba a grafika nebo také textilní tvorba v podobě tapisérií a ručně tkaných koberců. Patří do ní ale také sochařská díla, užité umění a v neposlední řadě umělecky hodnotná osvětlovací tělesa. Umělecké artefakty shromážděné v prostorách Poslanecké sněmovny tak tvoří velmi významný soubor.

Kromě děl v majetku Kanceláře Poslanecké sněmovny jsou v budovách Sněmovny vystavena i díla zapůjčená od významných kulturních institucí. Najdeme zde např. díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích, Národního muzea nebo Národní galerie Praha.

Výstava, která je od čtvrtka 12. prosince k vidění ve sněmovní Dvoraně, představuje díla Karla Holana, Otakara Nejedlého, Josefa Lady, Jana Slavíčka, Jana Baucha, Karla Malicha, Václava Boštíka, Miloslava Chlupáče, Jiřího Anderleho, Jiřího Načeradského nebo Michaela Rittsteina. Pozornost věnuje také tapisériím, z nichž asi nejznámější je dílo Praga regina musicae od Cyrila Boudy. Výstava přibližuje i díla, která jsou většině návštěvníků skryta v kancelářích či jiných veřejně nepřístupných místech.Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019) Umění ve sbírce Kanceláře Poslanecké sněmovny (12.12.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)