Podzimní zasedání PS OBSE v Marrákeši

8. 10. 2019

Česká parlamentní delegace se zúčastnila Podzimního zasedání PS OBSE v Marrákeši

Ve dnech 3. - 6. října 2019 se v marockém Marrákeši uskutečnilo 18. podzimní zasedání Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE). Jednalo se o historicky první statutární zasedání PS OBSE pořádané v tzv. Partnerské zemi OBSE pro spolupráci.

Zasedání proběhlo pod názvem “Role OBSE a jejích partnerů v podpoře bezpečnosti v evropsko-středomořském regionu“. Hlavními tématy konference byly otázka environmentální migrace, boje proti náboženskému extremismu a netoleranci, problematika severojižní spolupráce a ekonomické konektivity Středomořského regionu, a také regionální spolupráce OBSE s africkými partnery v oblasti inovací a výměny osvědčených postupů.

Konference se zúčastnilo téměř 300 delegátů z členských zemí PS OBSE. Za Českou republiku to byli následující členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE: poslankyně Karla Maříková (vedoucí Stálé delegace), poslanci Josef Hájek, Pavel Plzák, Zdeněk Ondráček a senátoři Jan Horník, Jan Žaloudík a Ladislav Václavec. 

Konferenci zahájili svými projevy předseda PS OBSE George Tsereteli a předseda Sněmovny poradců Marockého království Hakim Benchamach. Jako hlavní hosté v panelových debatách vystoupili představitelé Africké parlamentní unie, Panafrického Parlamentu, Hospodářského společenství západoafrických států, Mezinárodní organizace pro migraci, experti na životní prostředí a klimatické změny, regionální rozvoj a náboženské otázky, a také vedoucí národních delegací zemí Středomořského partnerství pro spolupráci.

V rámci konference se konalo také zasedání Stálého výboru, kterého se zúčastnila vedoucí české parlamentní delegace poslankyně Karla Maříková. Projednávaly se na něm, kromě zpráv vedení Parlamentního shromáždění a jeho jednotlivých ad hoc výborů, například otázky konfliktu na Ukrajině a v oblasti Náhorního Karabachu, a také problém narušování výlučné ekonomické zóny Kypru Tureckem při provádění průzkumných vrtů ve Středozemním moři.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího Parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě Pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na Pařížském summitu v roce 1990. První zasedání Parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v r. 1992.

Podzimní zasedání PS OBSE je pravidelná konference, která dává každoročně příležitost parlamentářům z celého regionu OBSE diskutovat o důležitých tématech v politicky - bezpečnostní, ekonomické, environmentální a lidskoprávní oblasti, a také o tématech vztahujícím se k závazkům a hodnotám této mezinárodní organizace.

 Podzimní zasedání PS OBSE v Marrákeši (8.10.2019) Podzimní zasedání PS OBSE v Marrákeši (8.10.2019) Podzimní zasedání PS OBSE v Marrákeši (8.10.2019) Podzimní zasedání PS OBSE v Marrákeši (8.10.2019) Podzimní zasedání PS OBSE v Marrákeši (8.10.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)