Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku

9. 7. 2019

Ve dnech 4. - 8. července 2019 se v Lucemburku konalo 28. výroční zasedání Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE). Za ČR se zasedání zúčastnili členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE: poslankyně Karla Maříková (vedoucí Stálé delegace), poslanci Jan Bauer a Josef Hájek a senátoři Jan Horník, Jan Žaloudík a Ladislav Václavec.
Letošní zasedání se ve své politické, bezpečnostní, ekonomické a lidskoprávní dimenzi zaměřilo na následující hlavní témata: řízení migrace a podpora důstojné návratové politiky; boj proti terorismu a problémy související s navrácením a přemístěním teroristických bojovníků; konflikt v Náhorním Karabachu; konflikt na východě Ukrajiny a ruská militarizace Krymu, Černého moře a Azovského moře; boj proti korupci; energetická bezpečnost; situace v oblasti bezpečnosti a lidských práv v Abcházii a Jižní Osetii v Gruzii.
Projednávaly se také otázky rozpadu Smlouvy o jaderních zbraních středního doletu a další vyhlídky na kontrolu zbrojení; otázky správy soukromých vojenských a bezpečnostních společností; bezpečnostní důsledky Brexitu; změny klimatu; nebo problematika ochrany dětí v konfliktních oblastech a vzdělávání žáků s cílem zabránit obchodování s lidmi.
Samotné zasedání zahájil projev předsedy Poslanecké sněmovny Lucemburska Fernanda Etgena a předsedy PS OBSE George Tsereteliho z Gruzie. Jako hlavní hosté se Výročního zasedání zúčastnili premiér Lucemburska Xavier Bettel, generální tajemník OBSE Thomas Greminger (Švýcarsko) a za současné slovenské předsednictví OBSE Miroslav Lajčák, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky.
V rámci zasedání proběhla schůze Stálého výboru, jehož se zúčastnila vedoucí delegace poslankyně Karla Maříková. Konala se také schůze Ad hoc výboru pro migraci, na kterém poslanec Jan Bauer prosazoval postoje České republiky. V rámci jednání tří hlavních výborů a pléna měli pak všichni členové české delegace možnost vyjádřit svůj postoj v hlasování k jednotlivým navrhovaným rezolucím a hlasovat v souladu se zájmy České republiky.
V závěru Výročního zasedání byla přijata Lucemburská deklarace, která bude předložena jednotlivým národním parlamentům a ministerstvům zahraničních věcí.  Proběhly rovněž volby hlavních představitelů PS OBSE: předsedou organizace byl znovuzvolen George Tsereteli (Gruzie) a generálním tajemníkem Roberto Montella (Itálie).
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího Parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě Pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na Pařížském summitu v roce 1990. První zasedání Parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v r. 1992.
Výroční zasedání se koná každoročně v červenci v některé z členských zemí. Jedná se o nejdůležitější zasedání PS OBSE, na kterém se volí čelní představitelé organizace (předseda, místopředsedové, pokladník, vedení byra jednotlivých výborů). Ve výborech se debatuje o příslušných rezolucích. Na závěr je v plénu přijímána výsledná deklarace a dílčí rezoluce, které jsou její součástí. Hlasování probíhá na většinovém principu.Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku (9.07.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku (9.07.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku (9.07.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku (9.07.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku (9.07.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku (9.07.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku (9.07.2019) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 28. výročního zasedání PS OBSE v Lucemburku (9.07.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)