Nový portrét prvního předsedy čs. parlamentu z roku 1918 byl dnes instalován na čestném místě v budově Sněmovny

26. 6. 2019

Dnes byl v Poslanecké sněmovně – na jednom z nejčestnějších míst v bezprostřední blízkosti hlavního jednacího sálu - instalován monumentální portrét Františka Tomáška - prvního předsedy československého parlamentu vzniklého v roce 1918. Autorem díla je akademický malíř Vratislav Nechleba, jenž byl v první polovině 20. století nejslavnějším a nejvyhledávanějším autorem tzv. oficiálních portrétů. Maloval například prezidenta T. G. Masaryka, herce Eduarda Vojana, politika Karla Kramáře a movité průmyslníky a obchodníky. A také Františka Tomáška.

 Pojďme si alespoň v krátkosti připomenout osobnost prvního předsedy československého parlamentu:

 „Jen s hlubokým vnitřním pohnutím ujímám se slova, abych prohlásil, že nesmírně čestný úkol, jejž jste volbou právě vykonanou vložili na bedra moje, přijímám, a že jsem odhodlán plniti jej se vší objektivností naproti všem členům a naproti všem stranám tohoto slavného shromáždění, jsa si plně vědom toho, že na tomto místě jsem tlumočníkem a nositelem společné vůle a společného úsilí všech nás dohromady,“ pronesl 14. listopadu 1918 ve slavnostní atmosféře první schůze Revolučního Národního shromáždění jeho nově zvolený předseda František Tomášek.

Narodil se v r. 1869 v Kuklenách u Hradce Králové. Studoval na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, mimo jiné u Jaroslava Golla nebo T. G. Masaryka. Jako historik se profesně zabýval dějinami sociálních hnutí a hlavně husitství.

V r. 1896 vstoupil do Českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické. O rok později se stal redaktorem Práva lidu. Dlouhá léta pak působil ve Vídni jako parlamentní zpravodaj. Pracoval i pro Dělnické listy, které v letech 1905-1918 vedl jako šéfredaktor. Ve Vídni byl nepřehlédnutelnou postavou české menšiny, angažoval se například v podpoře tamního českého školství nebo pomáhal organizovat kulturní život české vídeňské komunity.

V roce 1907 byl zvolen poslancem Říšské rady. Za první světové války pak spolupracoval s protirakouským odbojem a postavil se proti aktivistické politice některých českých představitelů. Do Prahy se přesunul v létě 1918, stal se generálním tajemníkem sociální demokracie a byl členem Národního výboru.

Tomáškova kariéra vyvrcholila v nové republice, kdy se stal prvním předsedou československého parlamentu. „Demokratický výklad ústavní jest nám klásti; to musíme míti stále před očima. Všecka moc pochází z lidu, hlásal již za rozbřesku našeho národně-politického probuzení tehdejší vůdce národa a dnes cítíme my, synové nové doby, každým svým nervem, že jen v demokracii tkví kořeny národní samostatnosti, že bez demokracie není skutečného národního života,“ řekl F. Tomášek po svém zvolení do čela parlamentu.

F. Tomášek byl u tvorby prvních zákonů mladého státu, včetně ústavy z roku 1920. Poslanecký mandát obhájil i ve volbách v letech 1920, 1925 a 1929. V květnu 1920 byl zvolen do čela Poslanecké sněmovny. V poslaneckých lavicích zasedal až do roku 1935, kdy se stal senátorem. František Tomášek zemřel v říjnu 1938.Nový portrét prvního předsedy čs. parlamentu z roku 1918 byl dnes instalován na čestném místě v budově Sněmovny (26.06.2019) Nový portrét prvního předsedy čs. parlamentu z roku 1918 byl dnes instalován na čestném místě v budově Sněmovny (26.06.2019) Nový portrét prvního předsedy čs. parlamentu z roku 1918 byl dnes instalován na čestném místě v budově Sněmovny (26.06.2019) Nový portrét prvního předsedy čs. parlamentu z roku 1918 byl dnes instalován na čestném místě v budově Sněmovny (26.06.2019) Nový portrét prvního předsedy čs. parlamentu z roku 1918 byl dnes instalován na čestném místě v budově Sněmovny (26.06.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)