Den otevřených dveří

9. 5. 2019

Ve středu 8. května 2019 se uskutečnil tradiční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně.

Reprezentační sály, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně byly přístupné od 9.00 do 16.00 hodin od vchodu v podloubí na Malostranském náměstí č. 19.

Poprvé měli návštěvníci Sněmovny možnost prohlédnout si na stěnách tzv. Chodby razítek v Thunovském paláci ukázky z nově vystavené kolekce razidel českých a československých zákonodárných sborů, která je uložena v Archivu Poslanecké sněmovny a která ilustruje dějiny parlamentarismu na území dnešní České republiky.

Příští Den otevřených dveří bude 28. října.Den otevřených dveří (9.05.2019) Den otevřených dveří (9.05.2019) Den otevřených dveří (9.05.2019) Den otevřených dveří (9.05.2019) Den otevřených dveří (9.05.2019) Den otevřených dveří (9.05.2019) Den otevřených dveří (9.05.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)