Number of Parliamentary Documents

Druh tisku20212022
Vládní návrhy zákonů3259
Nevládní návrhy zakonů3726
   z toho návrhy jednotlivých poslanců11
   z toho návrhy skupin poslanců2821
   z toho návrhy Senátu33
   z toho návrhy zastupitelstev krajů51
Státní rozpočty11
Mezinárodní smlouvy1018
Zprávy3139
Odpovědi na písemné interpelace01
Dokumenty EU11
Zakonná opatření Senátu00
Celkem113146


ISP (login)