Number of Parliamentary Documents

Druh tisku2021
Vládní návrhy zákonů22
Nevládní návrhy zakonů34
   z toho návrhy jednotlivých poslanců1
   z toho návrhy skupin poslanců27
   z toho návrhy Senátu3
   z toho návrhy zastupitelstev krajů3
Státní rozpočty1
Mezinárodní smlouvy4
Zprávy11
Odpovědi na písemné interpelace0
Dokumenty EU0
Zakonná opatření Senátu0
Celkem72


ISP (login)