Sněmovní tisk 76
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 26. června 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 76/0 dne 9. 12. 2021.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 17. 12. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 3. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 159).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 76/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 4. 2022 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 76/3, který byl rozeslán 28. 4. 2022 v 13:48.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 5. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 76/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2022 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 107, usnesení č. 238).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 5. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 247, dokument 247/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 6. 2022 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 247/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 6. 2022 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 247/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 6. 2022 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 498).

Text návrhu zákona přijatého Parlamentem České republiky.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2022.
  Prezident zákon podepsal 22. 6. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2022.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
678Ivan Adamec21934-33997.docx (26 KB) 5. 4. 2022 v 10:32:11


Deskriptory EUROVOCu: dopravní právo, pozemní doprava, silniční doprava, silniční poplatek, silniční síť, silniční stavby

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)