Sněmovní tisk 72
Novela z. - veterinární zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 26. června 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 6. 12. 2021.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 14. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Zpravodajem určen jiný poslanec (usnesení č. 112).
  Čtení proběhlo 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 112).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/3, který byl rozeslán 17. 6. 2022 v 13:16.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 6. 2022 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 72/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 2. 7. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 29. schůze (od 8. července 2022).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
365Petr Bendl21621-33450.docx (32 KB) 15. 2. 2022 v 16:46:49
366Petr Bendl21622-33451.docx (16 KB) 15. 2. 2022 v 16:48:19
745Petr Bendl22001-34144.docx (16 KB) 25. 4. 2022 v 14:14:09
777Josef Kott22033-34208.doc (49 KB) 10. 5. 2022 v 10:10:49
831Karel Smetana22087-34309.doc (137 KB) 30. 5. 2022 v 20:24:17
836Petr Bendl22092-34314.docx (15 KB) 31. 5. 2022 v 12:42:44
837Petr Bendl22093-34315.docx (14 KB) 31. 5. 2022 v 12:45:40
839Jaroslava Pokorná Jermanová22095-34317.docx (29 KB) 31. 5. 2022 v 15:59:10
956Pavel Bělobrádek22212-34502.doc (64 KB) 17. 6. 2022 v 09:09:27


Deskriptory EUROVOCu: ochrana zvířat, prevence nemocí, společná zemědělská politika, veterinář, veterinární inspekce, veterinární legislativa, veterinární medicína, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (22)ISP (login)