Sněmovní tisk 68
Novela z. o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 68/0 dne 1. 12. 2021.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 14. 7. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 1. 2022 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 71).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 68/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 68/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2022 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 32, usnesení č. 157).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 4. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 232, dokument 232/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 4. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 5. 2022 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 232/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 5. 2022 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 232/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 5. 2022 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 455).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 2022.
  Prezident zákon podepsal 18. 5. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 5. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2022.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 129/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, devizová transakce, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, finanční transakce, platba, platební systém

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)