Sněmovní tisk 49
Vl.n. z. o úpravách poskytování ošetřovného

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 49/0 dne 23. 11. 2021.

  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 25. 11. 2021 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 5).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 25. 11. 2021.
  Určila zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2021 na 3. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2021 na 3. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 146.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 12. 2021 na 3. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 49).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 12. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 173, dokument 173/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 12. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 8. 12. 2021 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 173/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 12. 2021 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 173/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 12. 2021 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 344).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2021.
  Prezident zákon podepsal 16. 12. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 226 pod číslem 520/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
111Lucie Šafránková21367-32806.doc (60 KB) 26. 11. 2021 v 08:20:17


Deskriptory EUROVOCu: dítě, domácí péče, epidemie, příspěvek na péči, sociální dávky, sociální zabezpečeníISP (login)