(1.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a ptám se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. A chci se zeptat pana ministra a paní zpravodajky, zda chcete závěrečná slova? Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Dobré ráno. Já si dovolím jenom stručně orámovat dnešní více než třináctihodinovou debatu, kdy sedm hodin zabrala úvodní vystoupení ještě před vůbec začátkem projednávání tohoto bodu, zhruba šest hodin jsme vedli debatu v rámci prvního čtení. Musím říct, že byly tady příspěvky, které se snažily opravdu jít k jádru věci dané problematiky. Byly zde příspěvky, které byly velmi široce rozkročeny, které často byly mimo podstatu tohoto materiálu, o kterém tady jsme dnes měli diskutovat a projednávat, nicméně já chci říct v základu podstatnou věc. A myslím si, že většina si to uvědomuje, někteří možná z ne úplné znalosti některé věci si plně neuvědomují, a to, že pokud jsme představili opatření v rámci důchodové reformy, tak ta opatření jsou rozložena tak, že v tomto návrhu jsou dvě z těch opatření důchodové reformy, tak abychom je dokázali ještě v letošním roce aplikovat v průběhu podzimu. Pak jsou opatření, která jsou součástí toho konsolidačního ozdravného balíčku, to jsou ta opatření, která se týkají posílení příjmů do důchodového systému, například úpravy u dohod o provedení práce. A pak v průběhu podzimu bude celý ten velký balík důchodové reformy, který bude potom projednáván vládou a měl by v prvním pololetí příštího roku být potom projednáván i zde na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu. Tolik pro zarámování toho procesu a těch termínů, které teď budou v příštích měsících před námi.

Pokud jde o některá opatření, jako například náročné profese, tak ty tady jsou už v principu od 1. ledna tohoto roku, takže ten mechanismus tady je a na té technické, odborné úrovni, do které jsou zapojeni experti, zástupci i sociálních partnerů, se vede debata o tom, jak přesně specifikovat a dobře nastavit pravidla pro náročné profese mimo ty, které už dneska jsou v účinnosti. A toto počítáme, že se v příštích zhruba čtyřech pěti měsících podaří, tuto debatu, dokončit. Každopádně děkuji všem, kteří se do té debaty zapojili. Myslím si, že bude určitě prostor v rámci jednání na výborech, v rámci projednávání následujících čtení o těch věcech ještě dále diskutovat. Díky moc.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Chci se zeptat, zda paní zpravodajka chce závěrečné slovo? Není tomu tak. Děkuji. Já zagonguji... a nyní tedy přistoupíme k hlasování. Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení.

Ještě přečtu omluvy. Od pěti hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Ivana Mádlová, od 20.30 hodin do 9 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá také paní poslankyně Ivana Mádlová. Počet se ustálil.

 

Jako první budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto tisku, tento návrh podal pan předseda Okamura.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se zamítnutím? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 5, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro návrh 60, proti 82. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Žádný návrh nevidím, přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 144, proti nikdo. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se ptám, zda máte někdo... (Hluk v sále.) Já se omlouvám, kolegyně, kolegové, pane poslanče Nachere... (Poslanec Nacher volá z pléna.) Ať je slyšet a rozumět, o čem hlasujeme. Já se ptám, zda máte někdo další návrh k přikázání dalšímu výboru k projednání? Žádný návrh nevidím, v tom případě budeme postupovat dál.

 

A jako poslední návrh zazněl, a to je zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů, tedy o 30 dnů, tento návrh podala zpravodajka tohoto tisku.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty na projednání? Ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 7, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti 63. Tento návrh byl přijat a zkrátili jsme lhůtu na projednání na 30 dnů.

 

Tím jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předloženy. Já končím projednávání tohoto bodu a vzhledem k tomu, že jsme projednali veškeré body, které byly zařazeny na pořad této schůze... (Hluk v sále neustává. O slovo se hlásí poslanec Staněk.) Ještě požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení, je zde patrně k hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Staněk: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem omylem, asi, zřejmě, nebo nevím, nerozumím tomu, zaseklo se mi hlasovací zařízení. Měl jsem hlasovat pro, a mám proti. Takže jenom to oznamuji, nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, pouze pro stenozáznam. (O slovo se hlásí poslanec Ratiborský.) Prosím, ještě...

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. K hlasování číslo 5, pouze pro stenozáznam, hlasoval jsem pro, a na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nikdo další se již k hlasování nehlásí. Vzhledem k tomu, že jsme vyčerpali pořad této schůze, já končím dnešní schůzi a přeji vám pěkný zbytek dnešní noci. Děkuji vám.

 

(Schůze skončila 9. června v 1.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP