(10.30 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano. Pane předsedo a vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro bezpečnost přijal také doprovodné usnesení, které najdete jako sněmovní tisk 1091/4. Dovolím si vám ho přečíst: "Poslanecká sněmovna doporučuje Ministerstvu vnitra a cizinecké policii kontrolovat zpětně nepřetržitost pojištění, a to zejména při žádosti o prodloužení pobytu cizince na území České republiky. Cizinec musí doložit, že byl zdravotně pojištěn po celou dobu pobytu na území České republiky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky."

Stanovisko výboru bylo doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Předpokládám... Stanovisko navrhovatelů se u doprovodného usnesení zpravidla nežádá.

 

Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Celé usnesení vám bylo přečteno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro doprovodné usnesení? Kdo je proti?

Hlasování 221, přihlášeno je 176 poslanců, pro 165, proti nikdo. Usnesení bylo přijato.

 

Tím jsme vyčerpali veškeré hlasování v tomto bodu a já končím třetí čtení tohoto tisku. Všem děkuji - panu zpravodaji i panu navrhovateli - a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze bodem číslo

 

345.
Vládní návrh zákona o občanských průkazech
/sněmovní tisk 1043/ - třetí čtení

Děkuji panu ministru vnitra a místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi, že zůstal u stolku zpravodajů, totéž vidím, že už kolega Profant jako zpravodaj garančního výboru pro veřejnou správu je také u stolku zpravodajů, a já konstatuji, že bod číslo 345 je vládní návrh zákona o občanských průkazech, sněmovní tisk 1043. Jsme ve třetím čtení a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1043/3, který byl doručen 13. května 2021, tedy lhůta byla splněna. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1043/4 a pan místopředseda vlády se hlásí před otevřením rozpravy k úvodnímu slovu.

Požádám o klid Sněmovnu. Vážené kolegyně, kolegové, máme další bod. Pokud chcete diskutovat něco jiného, tak prosím v předsálí.

Slovo má ministr vnitra a místopředseda vlády České republiky Jan Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Dámy a pánové, velmi stručně. Účelem tohoto zákona je adaptovat právní řád České republiky na evropské nařízení o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu. To znamená, do občanských průkazů se zavádí biometrika. Jenom prosím, abychom tento zákon projednali, protože pokud by došlo k nějakému zdržení, tak by mohlo být ohroženo cestování našich občanů na nově vydané občanské průkazy, takže prosím, abychom to dneska zvládli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, respektive rozpravu ve třetím čtení, a mám přihlášeného pana poslance Jaroslava Kytýra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, členové vlády, vážené poslankyně, poslanci, já si dovoluji krátce vystoupit k pozměňovacím návrhům vedeným ve sněmovním dokumentu 8368 a 8310, kde poslanec Profant navrhuje zrušení uvádění informací o pohlaví na občanských průkazech nebo navrhuje dobrovolnost při jejich uvádění. S těmito pozměňovacími návrhy nesouhlasím a rád bych v krátkosti uvedl, proč.

V občanském průkazu jsou vedeny údaje nezbytné ke ztotožnění osoby a za mě k ní údaje o pohlaví patří. Nesouhlasím s argumentací, že vypuštění údajů o pohlaví z občanských průkazů dává smysl, protože se stále více lidí identifikuje jinak než jako muž či žena. Rozhodně patřím k poslancům, kteří podporují diskusi o narovnání právního postavení skupin LGBT, to je všeobecně známo. Přesto pod rouškou digitalizace s tímto návrhem poslance Profanta se vracíme k diskusi o genderové identitě, protože vnímání rozdělení na muž a žena můžou někteří občané vnímat diskriminačně. Jsem přesvědčen, že uvedené pozměňovací návrhy jsou přípravou na jednání vládního návrhu zákona o matrikách, kde poslanec Profant předložil pozměňovací návrh, který uvádí: zapsané pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. Zákon o občanských průkazech byl primárně předložen kvůli požadavku EU na zavedení biometrických údajů do identifikačních údajů používaných pro cestu po Evropě. Toho bych se držel a z těchto důvodů se nemůžu kladně vyjádřit k uvedeným pozměňovacím návrhům. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kytýrovi. Ještě než dám slovo dalšímu přihlášenému panu Pavlu Jelínkovi, přihlásil se s faktickou poznámkou místopředseda Vojtěch Pikal. Opět žádám Sněmovnu o klid, než udělím další slovo. Vážené kolegyně a kolegové, pokud diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí, a pokud tohle, ak se přihlaste do rozpravy. Ještě chvilku, pane místopředsedo. Prosím, máte slovo. (Místopředseda Pikal si již nepřeje vystoupit.) Vzdal jste to? (Ano.) Dobře. V tom případě pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych jen krátce chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který jsem za klub SPD předložil. Jedná se o možnost dobrovolného uložení otisku prstů do občanského průkazu. Za klub SPD jsme přesvědčeni, že nadužívání biometrických údajů je nevhodné. Možnost případného zneužití potom je asi jiná debata. Nicméně pokud zazněl na výboru argument, že je potřeba podporovat digitalizaci, a proto je potřeba otisky prstů do občanského průkazu vložit, tak s tím naprosto nemůžu souhlasit, protože neznám jedinou agendu ve směru ke státní správě, ke které bychom museli pod svůj podpis ještě přiložit i otisk prstu, možná jedině při podezření z trestného činu, a to se pravděpodobně netýká všech občanů naší země. Ten údaj tam má být vložen z důvodu toho, aby občanský průkaz mohl být využit při identifikaci při překračování hranic v rámci Evropské unie. Takový doklad už máme, je to biometrický pas, který si může každý dobrovolně nechat udělat, anebo také nemusí, pokud prostě zájem o cestování nemá.

Na výboru padl argument, že vlastně je potřeba tyto otisky prstů do občanského průkazu vkládat, protože Ministerstvo vnitra má již vysoutěženy dodavatele jak občanského průkazu, tak i technologie pro snímání otisků prstů. To prostě pro nás argument není, protože pokud budeme muset přijímat zákony podle toho, jak Ministerstvo vnitra bude soutěžit veřejné zakázky, tak to není určitě cesta v rámci naší demokratické země.

Takže znova vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, aby vkládání otisků prstů bylo dobrovolné. Jestliže jedním dechem chceme, aby na občanském průkazu nebylo rodné číslo, přes jehož hodnoty vlastně nám může být zcizena identita, tak jak můžeme požadovat, aby se do něj vložil daleko intimnější údaj, což je otisk prstu? Zamyslete se nad tím a prosím, podpořte tento pozměňovací návrh. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Jelínkovi. Nyní pan poslanec Martin Kupka přihlášený do rozpravy. A zase, než mu udělím slovo, zase požádám Sněmovnu o klid. Kolegyně a kolegové, opravdu! Pokud chce někdo hovořit k občanským průkazům, rád mu udělím slovo, když se přihlásí. Všichni ostatní - prosím diskuse do předsálí. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP