Stenografický zápis 34. schůze, 13. září 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Tomáš Vymazal
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Ivan Bartoš


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/8/ - zamítnutý Senátem

Předseda PSP Radek Vondráček


214. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Ondřej Polanský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Martin Kolovratník


216. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 420/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radek Koten
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 11.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.34 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Martin Jiránek


215. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - třetí čtení

Poslanec Karel Tureček
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Miroslav Kalousek


217. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 191/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Milan Feranec


218. Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 321/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Fialová
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Josef Kott
Poslanec Jan Čižinský
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Dana Balcarová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Radek Zlesák
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Václav Klaus
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 13.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP