(11.50 hodin)
(pokračuje Tureček)

Tím bychom se vypořádali, až na výjimku A10, ta bude nakonec, s usnesením zemědělského výboru a přešli bychom na usnesení výboru pro životní prostředí. A sice nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B6, následně bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B3. Pokud bude B3 přijat, stanou se nehlasovatelnými návrhy kolegyně Pekarové Adamové pod písmenem G3.1 a G3.2. (V sále je velký hluk!)

Dále bychom přešli na pozměňovací návrh uvedený v části 1., 3. a 4. pozměňovacího návrhu B4. Pokud bychom nepřijali, jak už jsem zmínil, pozměňovací návrh zemědělského výboru pod písmenem A6, hlasovali bychom také o pozměňovacím návrhu výboru pro životní prostředí uvedeném pod písmenem B.4 část druhá.

Co se týče usnesení výboru pro životní prostředí B1, B2, B5 a B7, ty nebudeme hlasovat, neboť jsou totožné s A1, A5, A7 a A9 zemědělského výboru.

Dále bychom přešli na pozměňovací návrhy kolegy Podala uvedenými pod písmenem C, které bychom hlasovali jedním hlasováním.

Dále bychom přešli na pozměňovací návrhy kolegyně Gajdůškové uvedené pod písmenem D1 až D3, které bychom hlasovali jedním hlasováním.

Dále pod písmenem E máme pozměňovací návrhy kolegy Kotta uvedené pod písmenem E1 a E2.1 až E2.5. Je navrženo hlasovat je jedním hlasováním.

Dostáváme se k pozměňovacím návrhům kolegyně Fialové pod písmenem F s tím, že bychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu F3 a následně bychom hlasovali o dalších pozměňovacích návrzích F1, F2, F4, F5 a F6 jedním hlasováním.

Dostáváme se k pozměňovacím návrhům kolegyně Markéty Pekarové Adamové s tím, že bychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích G1.1 až G1.5.

Dalším hlasováním bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu G2. V případě, že nepřijmeme pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí B3, je třeba dohlasovat pozměňovací návrh G3.1 a G3.2 jedním hlasováním.

Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu kolegyně Pekarové Adamové uvedenému pod písmenem G4. Ten bychom hlasovali jedním hlasováním.

Následně přecházíme na pozměňovací návrhy G5.1 až G5.6. Opět bychom hlasovali jedním hlasováním.

Následně se dostáváme k pozměňovacím návrhům G6.1 až G6.4. Hlasovali bychom je jedním hlasováním.

Následně přecházíme k pozměňovacím návrhům G7.1, G7.2 a G7.4 až G7.6. Tyto návrhy bychom hlasovali všechny jedním hlasováním.

Následně přecházíme k pozměňovacím návrhům uvedeným pod písmenem G7.3 s tím, že tady chci upozornit, že je to na soupisu Pozměňovací návrhy a stanoviska Ministerstva zemědělství k těmto návrhům, na straně 25 až 26 se rozděluje hlasování podle návrhu zemědělského výboru, a to v G7.3 se rozdělují novelizační body 2, 4 až 7 jedním hlasováním a následně zbývající G7.3, což je bod 1, 3, 8 až 14, by bylo druhým hlasováním.

Jsme u pozměňovacích návrhů kolegy Holomčíka. Tam bychom hlasovali nejprve pozměňovací návrh H2, následně bychom přešli na pozměňovací návrh H1.3, následně budeme hlasovat jedním hlasováním pozměňovací návrh H1.5 a na závěr budeme hlasovat pozměňovací návrh H1.4, který už ošetřuje účinnost, proto je předřazen pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru A10.

Bude-li přijat H1.4, stane se tím nehlasovatelný pozměňovací návrh A10 zemědělského výboru.

Tím bychom se vypořádali s tím - protože, předpokládám, jak už tady zaznělo, že kolega Holomčík stáhl pozměňovací návrh H1.2, že ten by se nedohlasovával.

O pozměňovacím návrhu A10 jsem mluvil.

Na závěr bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Já se samozřejmě, kolegyně a kolegové, v průběhu hlasování vždycky budu snažit heslovitě říct, o čem hlasujeme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, zda je nějaký návrh na úpravu procedury? Ano, paní poslankyně Fialová má protinávrh. Prosím, paní poslankyně. (Vzhledem k obrovskému hluku velmi špatná slyšitelnost!)

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Jak už jsem avizovala v obecné rozpravě, přicházím se změnou hlasovací procedury z důvodu toho, že některé pozměňovací návrhy spolu nesouvisí a jsou zařazeny do jednoho balíku hlasování. Omlouvám se, bude to trošku složitější, ale snad se s tím vypořádáme.

Po bodě 3, kdy je hlasován pozměňovací návrh B6, by následoval pozměňovací návrh poslankyně Markéty Pekarové Adamové, a to odděleně G3.1, následně G3.2. Budou-li přijaty, stane se nehlasovatelným pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí B3, v případě, že nebudou, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru pro životní prostředí B3 odděleně, a to nejdříve část první a následně část druhá. Následně by se hlasovalo o bodu B4 výboru pro životní prostředí. Akorát rozdílem je, že by se části hlasovaly odděleně.

Pak by to zůstalo beze změny a až po pozměňovacím návrhu poslance Zdeňka Podala C by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu poslankyně Aleny Gajdůškové D1, dále by následoval pozměňovací návrh poslankyně Aleny Gajdůškové D2 a pozměňovací návrh Aleny Gajdůškové D3.

Za pozměňovacím návrhem poslankyně Evy Fialové F3 by se hlasovalo o pozměňovacích návrzích poslankyně Evy Fialové F1 a F2 jedním hlasováním, samostatně F4 a společně jedním hlasováním F5 a F6.

Dále pokračuje hlasovací procedura, jak byla navržena, až k bodu původně 14, kde by se díky tomu, že bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu G3.1 na začátku, tento bod už je bezpředmětný, po bodě G4 hlasoval pozměňovací návrh poslankyně Markéty Pekarové Adamové G5.1 samostatně. A poslední změna - pozměňovací návrhy poslankyně Markéty Pekarové Adamové G5.2 až G5.6 jedním hlasováním. Zbytek podle navržené procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl protinávrh k proceduře. Ještě se k proceduře hlásí pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP