(15.20 hodin)
(pokračuje Seďa)

Vážený pane ministře, bez peněz nelze ani bádat, ani plánovat. Proto se chci zeptat, zda vyhovíte požadavku Ministerstva školství na navýšení rozpočtu vysokých škol, aby se umožnilo nejen vyřešit výše zmíněný problém, ale aby se mohlo také pokračovat v realizaci změn ve financování vysokých škol. Děkuji za vaši konkrétní odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych nejprve uvedl pár parametrů státního rozpočtu, abychom mohli zasadit tento požadavek i do nějakých souvislostí. Návrh předběžných příjmů státního rozpočtu na rok 2018, to je bez peněz Evropské unie, je proti roku 2017 vyšší o 69 mld. korun, to je o 6 %. Daňové příjmy se zvyšují o 38,6 mld., to je 5,8 - rostou i příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a tak dále. To samozřejmě mohu potom dále rozvést.

Předběžné výdaje státního rozpočtu jsou vyšší o 59,6 mld. Já jsem zavázán usnesením vlády, abych snížil deficit pro rok 2018 na 50 mld. Sociální oblast je posílena o 37,7 mld., platová oblast o 21,8 mld., výdaje na sport zvýšeny ze 6 na 7 mld., výdaje kapitoly Ministerstva obrany se navrhují ve výši 57,9 mld., to je nárůst o 5,4 mld. Rozpočtové určení daní, které zítra bude Sněmovna přijímat, pokud ho přijme, zasáhne státní rozpočet 8,5 mld.

Mám shrnuty požadavky jednotlivých resortů, tedy nejenom Ministerstva školství, a ty přesahují deficit 50 mld. o 97 mld. korun. To znamená, kdybychom je všechny přijali, máme deficit státního rozpočtu 147 mld.

Každé zasedání Poslanecké sněmovny, každé zasedání vlády, každé zasedání Senátu je nesmírně kreativní v tom, že na základě různých doplňků do zákonů, případně vládních nařízení, přináší nové a nové výdaje státního rozpočtu. Kreativita je tady celkem bezmezná.

Pokud se týká Ministerstva školství, a to není jediné ministerstvo, které má rezervy z minulých let, jsou to takzvané profilované výdaje, které se mohou uplatnit v dané kapitole, a pak neprofilované, které se mohou libovolně rozmístit v rozpočtu. Úspory v jednotlivých ministerstvech jsou řádově v miliardách, například peníze na vědu, výzkum a inovace, tam mají v tomto okamžiku rezervu 4 mld. korun v profilovaných a neprofilovaných výdajích. Přesto vláda přiklepla panu místopředsedovi Bělobrádkovi navíc 3 mld., přestože peníze má z minulých let a nespotřeboval je.

Pokud se týká vysokých škol, tak bohužel když se seznámíte se situací na univerzitách, oni vám to budou říkat velmi neradi, ale zjistíte, že mají obrovské rezervy, které se lijí do betonu. Ne do lidí, ale do betonu. Stavějí se prostě nové budovy. Jsou vytvořeny rezervní fondy a vysoké školství má peníze v rezervách. Je velmi obtížné si na to jaksi sáhnout nebo se tyto údaje dozvědět, protože je samozřejmě nikdo příliš nezveřejňuje.

Já osobně považuji výdaje do školství za prioritní, protože vzdělávání je základní podmínkou udržitelné zaměstnanosti, ale peníze musí být vydávány s rozmyslem. Resort je vysoce podfinancovaný. Týká se to zejména platů pedagogů, protože třeba na Pedagogické fakultě v Hradci Králové učí profesoři za 17 nebo 19 tisíc korun. Když pracují jako mentoři o prázdninách, tak za to mají 80 korun na hodinu. Dneska mají učitelky menší plat než prodavačky v Lidlu nebo Kauflandu, které jsme uchránili od toho, aby nemusely pracovat ve svátcích. To je tristní situace.

Pro mě je školství jednou z prioritních oblastí, i když to není přímo označováno za investiční výdaje, ale jsou to výdaje, které prostě jsou ve prospěch ekonomiky. Udělám, co bude možné, abych v rámci rozpočtu prioritním požadavkům vyhověl, ale budou to především požadavky na investice, požadavky na vzdělávání a požadavky na investice, které jsou ovšem měřeny, ne které jsou orientovány na spotřebu, jako je většina výdajů na vědu, výzkum a inovace.

Děkuji za pozornost.

Paní ministryně Valachová mimochodem letos tedy opravdu nějaké peníze oželela. Byla bohužel v Senátu, kde jí stříleli do zákona o kariérním řádu, a mezitím jí její kolegyně a kolegové na vládě vyprázdnili kasu. Děkuji. (Potlesk poslance Berkovce.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Seďa má doplňující otázku.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře, za informace. Je škoda, že vaši spolupracovníci se mě nezeptali, protože návrh státního rozpočtu, uznávám, že je takový všeobecný dotaz, na konkrétní dotaz, který bude směřován na vás. Nicméně já si myslím, že tento problém s nízkými stipendii doktorandů je vážný problém. A pokud mluvíte o investicích, tak si myslím, že investice do vzdělání bychom měli podporovat všichni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji. Já s tím opravdu problémy nemám, ale s doktorandy je to ještě o něco složitější. Doktorandi musí mít také nějakou praxi a stýkat se s pracovníky, kteří mají skutečnou expertizu. Jejich umísťování třeba do Akademie věd je velmi problematické. Na druhou stranu jsme byli nedávno s hospodářským výborem v Koreji, kde existují instituce jako KIST, to je velká instituce, která má rozsáhlý program výuky pro studenty, kteří jsou zapojeni do práce přímo s lidmi, kteří jsou prostě ve svých oborech špičkovými experty. Nám se tam podařilo umístit deset doktorandů, deset studentů. Ono to není jenom o kvantitě, to znamená, kolik peněz na doktorandy dáme, ale je to také o kvalitě, to znamená, jak vlastně jejich vzdělávání probíhá. Bohužel řada doktorandů se věnuje, a možná i z platových důvodů, zcela jiným činnostem než tomu, aby byli řádně vzděláni. To je bohužel smutný fakt.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Další interpelaci má přednést pan poslanec Ludvík Hovorka, který není přítomen, taktéž pan poslanec Martin Kolovratník není přítomen a taktéž pan poslanec Ludvík Hovorka není přítomen. Tím jsme se vypořádali se všemi interpelacemi.

Děkuji panu ministrovi jako vzornému ministrovi, který byl účasten na interpelacích.

Přerušují jednání Sněmovny do zítřejší deváté hodiny ranní, kdy budeme pokračovat blokem třetích čtení, bodem 274, zákonem o elektronické identifikaci. Přeji vám hezký podvečer.

 

(Jednání skončilo v 15.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP