(15.10 hodin)

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Já děkuji. Samozřejmě vždycky když někde chybí peníze, tak je to otázka kompromisu a vyjednávání mezi těmi, kdo to mají zaplatit. Takže rozhodnutí vlády, které bude dodrženo a ty peníze budou vypláceny postupně, tak jak jsou nastaveny finanční toky, tak je to těch 420 miliard.

Pokud se týká těch obcí a dalších entit, tak peníze v té kase prostě nejsou, paní poslankyně. Je mi líto, ale ta kasa byla postupně vyprazdňovaná na různé mandatorní výdaje a na další věci. I teď poslední návrh paní ministryně Marksové, který byl respektován, zvýšení platů sociálních pracovnic, zdravotních sester. Byl tady návrh pana ministra Ludvíka na 600 milionů, které také dostal. Kasa je bohužel prázdná. Takže vás bohužel musím ubezpečit, že v tomto roce 2017 tomuto požadavku není možné vyhovět. A ta moje odpověď byla rozšířená jenom proto, aby nevyplýval dojem z vaší interpelace, že státní rozpočet pro kraje vůbec nic nedělá, takže jsem do toho zahrnul i statistiku, která říká, že tomu tak skutečně je. Ale přece jenom ta kasa není bezedná a bohužel v tomhle okamžiku je opravdu prázdná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A to bylo zásadní sdělení dnešních interpelací. Další interpelaci přednese pan poslanec Jaroslav Holík na nepřítomného ministra obrany Martina Stropnického ve věci pozemků obcí v CHKO Brdy.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane ministře, navazuji na svoji interpelaci z konce roku 2016 týkající se návratu lesů rostoucích na katastru obcí vojenského újezdu Brdy.

Dne 21. května letošního roku ČT1 odvysílala informaci zmíněných obcí o navrácení majetku, které užívala armáda, zpět do jejich vlastnictví. Zmínila také návrh několika poslanců napříč politickým spektrem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Byl jsem překvapen reakcí mluvčího Ministerstva obrany. Ten citoval, že pracovníci ministerstva a pan ministr dotčené obce navštívili a tyto obce si o navrácení lesů neřekly. V obcích Těně a Dobřív pan ministr ani úředníci nebyli. A bylo by nelogické, aby obce nechtěly vrátit majetek, který jim historicky patřil. Takže z mého hlediska pan mluvčí ministerstva nemluvil pravdu.

Obce, o kterých hovořím, v roce 1950 musely svůj historický majetek předat armádě, a to bezplatně. Lesy dodnes užívá firma Vojenské lesy, a i když o to obce už od roku 1992 žádají, nebyla jim za to poskytnuta žádná náhrada a navíc byly vypsány z majetku obcí a převedeny na stát. Podle výpisu z katastru Příbram se z několika parcel stalo několik stovek drobných parcel a nechci říct, jaký s nimi bude asi záměr.

Jak je prosím vás možné, že majetky, které tyto obce desítky let vlastnily, jsou najednou v katastrálním registru přepsány na někoho jiného? Občané zmíněných obcí žádají po starostech vysvětlení, proč bylo vrácení jejich historického majetku odmítnuto. Mám informaci, že zastupitelstva zvažují podání trestního oznámení na krádež obecního majetku na Ministerstvo obrany a stát.

Vážený pane ministře, žádám vás o zajištění nápravy, tj. vrácení lesů nebo finanční kompenzaci, jak navrhuje uvedený poslanecký návrh. Jinak to musím hodnotit jako krádež za bílého dne.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně. Pan poslanec Ludvík Hovorka není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. Pan poslanec Martin Kolovratník? Taktéž není přítomen, jeho interpelace propadá.

Pan poslanec Jiří Holeček bude interpelovat paní ministryni Kateřinu Valachovou ve věci střetu zájmů poradce MŠMT. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, chtěl jsem se vás zeptat a rád bych od vás odpověď, jaká byla role pana Karla Březiny na MŠMT. Pokud vím, tak byl poradcem pro oblast sportu vašeho ministerstva. Můžete mi toto prosím potvrdit? Pokud ano, tak vzhledem k tomu, že pan Karel Březina byl v této době svým působením na ministerstvu coby poradce a zároveň byl poradce společnosti STES, což je dceřiná společnost Fotbalové asociace České republiky, která je příjemcem financí ze státního rozpočtu skrze FAČR, se domnívám, že tady dochází nebo docházelo k přímému střetu zájmů. Myslíte si totéž, co si myslím já? Pokud ano a byl skutečně poradce MŠMT, tak bych vás chtěl požádat o informaci, jaká byla jeho měsíční odměna, hodinová sazba, počet odpracovaných hodin v jednotlivých měsících, abychom věděli, kolik státní kasu a veřejný rozpočet pan Březina stál. Děkuji za tuto informaci.

A dále bych se vás chtěl zeptat - on nastoupil, pokud vím, na Ministerstvo školství jako poradce zhruba ve stejné době jako paní obviněná Simona Kratochvílová, náměstkyně pro sport, jestli zde může být nějaká souvislost. Jestli můžete vyloučit, že mezi tím souvislost žádná není. Neměl náhodou pan Březina radit paní náměstkyni, která pro výkon agendy sportu neměla dostatečné předpoklady? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci lékařské péče na venkově. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, na vašeho předchůdce jsem se obracela s interpelacemi týkajícími se zajištění lékařské péče na venkově. Konkrétně mě zajímala reakce na dopady stárnutí zubních lékařů a řekněme jejich rozmístění. Pan ministr Němeček něco přislíbil podniknout, něco i podnikl, další kroky měly následovat. Ráda bych se po čase zeptala, jak tato opatření hodnotíte, jaké jsou jejich výsledky a případně co dalšího a kdy se chystáte v této oblasti vykonat.

Jenom podotýkám, že mě už nezajímají jen zubní lékaři, ale i další poskytovatelé zdravotní péče, protože jak se ukázalo, ten problém je prostě širší. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, bude jí odpovězeno písemně.

Pan poslanec Antonín Seďa bude interpelovat pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci D49. Cítím, že to bude o křečku polním. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Máte pravdu.

Vážený pane ministře, přes veškerou snahu zahájit stavbu rychlostní komunikace R49, nově D49, z Hulína do Fryštáku soud kvůli žalobě spolku Egeria pozastavil výjimku EIA na získání stavebního povolení této významné stavby Zlínského kraje. Údajným důvodem je chráněný křeček polní, na jehož výskyt upozornili ekologičtí aktivisté již před lety.

Vážený pane ministře, přesto, že na místě je ekologický dozor, který problémy řeší, také Ministerstvo životního prostředí, které loni výjimku potvrdilo, se k žalobě aktivistů vyjádřilo negativně. Problém je, že předběžné opatření i možné rozhodnutí soudu může posunout zahájení stavby o další rok. Připomínám, že potíže řeší Ředitelství silnic a dálnic i v případě dostavby druhé části dálničního obchvatu Otrokovic.

Vážený pane ministře, proto se ptám, jak bude postupovat vaše ministerstvo v případě jak D49, tak obchvatu D55, protože tyto dvě stavby jsou jedny z nejdůležitějších staveb dopravní infrastruktury. Já osobně podporuji ochranu zvířat a životního prostředí, nicméně dnes se hazarduje se zdravím a životy občanů, nehledě na potřebnost rozšíření a zkvalitní dopravní obslužnosti v našem Zlínském kraji. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ale pan poslanec ještě vydrží u pultíku, protože mu byla vylosována i další interpelace na pana ministra Ivana Pilného ve věci návrhu státního rozpočtu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, rozumím tomu, že prakticky všechny resorty vznesly finanční požadavky nad rámec návrhu rozpočtu Ministerstva financí na rok 2018. Přesto existují problémy, které je třeba řešit, a bez potřebných financí se prostě nevyřeší. Ministryně školství žádá posílení rozpočtu vysokých škol, a to konkrétně na financování doktorandů. Podle analýzy České asociace doktorandek a doktorandů se průměrná doba doktorského studia od roku 2002 neustále prodlužuje. Nyní je to pět a půl roku, přičemž řádná doba studia jsou tři, maximálně čtyři roky. Téměř polovina studentů toto studium nedokončí. Základním problémem je nízká úroveň doktorského studia, kdy studenti musí chodit do práce, aby vůbec toto studium mohli z finančních důvodů dokončit. Dalším problémem je nedostatek času na toto studium a kvalita dizertačních prací, a to právě z důvodů nízkých stipendií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP