(14.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

A protože mám čas, tak se ptám na druhou podle mého názoru zásadní věc. Před několika dny rozhodla expertní komise Ministerstva o přidělení finančních prostředků pro takzvané významné sportovní akce. Pod evidenčním číslem 136 je uvedena akce Mistrovství Evropy cestovních vozů, kterou pořádá Autoklub České republiky a na kterou jste přidělili 900 tis. korun. Chci vás upozornit, že z veřejně dostupných zdrojů, z internetu, a dokonce z webových stránek Autoklubu ČR, tedy žadatele, je známo, nebo jsem dovodil, že žádná taková akce neexistuje. Neexistuje žádné Mistrovství Evropy cestovních vozů, ale pouze pohár. Žebříčkový pohár.

Ptám se tedy, kdo a na základě jakých kritérií rozhodl o této konkrétní částce pro akci č. 136. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.

Pan poslanec Ludvík Hovorka není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. A máme tu pana poslance Jiřího Koubka, který bude interpelovat ve věci prodeje písnického sídliště pana ministra financí. Prosím, pane starosto, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, děkuji, že jste přítomen. Já jsem vás před 14 dny interpeloval v souvislosti se stále živou kauzou písnického sídliště. Děkuji, že jste dneska přítomen na interpelacích, neboť během těch 14 dnů jsem se odpovědi nedočkal, tak budete mít příležitost dneska. Asi jste měl i možnost se během těch 14 dnů s kauzou seznámit.

Nicméně ve stručnosti. Společnost ČEZ, která vlastní písnické sídliště, se rozhodla těch 739 bytů a celé prostranství sídliště prodat. Oproti všem původním příslibům, které společnost ČEZ v minulosti učinila, se rozhodla loni v červnu prodat bytový fond nikoliv nájemníkům, ale ve veřejné soutěži za nejvyšší nabídku. Vítězem tendru se stala společnost Kennial, která ovšem dva dny před lhůtou pro zaplacení oznámila letos, že nezaplatí a odstupuje ze soutěže. Důvodem jsou podle společnosti ČEZ právní vady a žaloba nájemníků na určení vlastnictví.

Já se vás tedy dotazuji, vážený pane ministře, zda jste se ve své funkci již s touto živou kauzou seznámil. Zda už uvažujete o výzvě společnosti ČEZ, aby celou soutěž zastavila a učinila přímou nabídku nájemníkům. Za druhé, zda jste se seznámil s dopisem, který společnost ČEZ odeslala dvanácti nájemníkům, který oni osobně považují za vydírání a po jeho přečtení - nebo spíš vyhrožování - a po jeho přečtení se jim ani upřímně nedivím. A na tento dopis jsem vás před 14 dny informoval. Zdali byste byl ochoten se v brzké dohledné době setkat se zástupci těchto nájemníků a vyslechnout si náš společný navrhovaný způsob řešení, ke kterému se přiklánějí jak ti nájemníci, tak městská část Praha-Libuš, kde to písnické sídliště je, tak i hl. město Praha. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď. Máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Já teď nebudu citovat ten dopis... Nebo ta interpelace 29. května 2017 č. 1258 byla doručena. My jsme vám zaslali odpověď na vaši ústní interpelaci včera 7. června 2017. Pravděpodobně jste ji neobdržel. Takže já jenom zopakuji takové hlavní věci, které tam jsou uvedeny.

Mohu jen zopakovat to, že ČEZ je akciová společnost se soukromou společností, ve které stát sice vlastní majoritní podíl, téměř 70 %, ale společnost je vlastněna i řadou jiných akcionářů a její akcie jsou obchodovány na veřejném trhu. Do obchodního vedení společnosti ČEZ a. s. tedy nemůže Ministerstvo financí zasahovat a udílet jí pokyny, jak má postupovat.

Pokud se týká odstoupení společnosti Kennial z veřejné soutěže, ono to souvisí také s tou žalobou dvanácti nájemníků na určení vlastnického práva. Ta společnost odstoupila a právě proto, že - cituji tedy - neuhradí kupní cenu, protože je zatížena ta celá záležitost právní vadou. To, co bylo odesláno společností ČEZ nájemníkům, je pouze informace o tom, že z takového jednání může vzniknout škoda. Už v podstatě svým způsobem vznikla, protože společnost Kennial odstoupila jako vítěz té soutěže, a tím pádem způsobila určitou škodu, která může být vymáhána, a samozřejmě ta škoda může pokračovat. Je to jenom upozornění na to, že prostě dochází a může dojít ke škodě, která případně bude podle výsledků té určovací žaloby vymáhána. Není to tedy žádné vydírání nebo nějaká výhrůžka. Je to prostě povinnost společnosti ČEZ.

Tato interpelace je primárně podávána tady na předsedu vlády. To už jsme tady slyšeli. Předseda vlády má stejné informace jako vy. Podobná odpověď mu byla zaslána.

Ta kauza se táhne už dlouho. Já z ní jsem poměrně nešťasten, protože ty nájemníky chápu. Ale zase na druhou stranu jsem tady vysvětlil znova a už poněkolikáté se tady opakuje, že my prostě do fungování společnosti ČEZ, která je kotovaná na dvou burzách, těžko můžeme nějak zasahovat a stejně tak nemůžeme komentovat důvody odstoupení společnosti Kennial z té veřejné soutěže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Tak musím malinko jenom rozporovat tu skutečnost, že by primárně mířila interpelace na pana premiéra. To také. Ale samozřejmě i na vás, protože vy jste ministr financí a Ministerstvo financí vykonává akcionářská práva ve společnosti ČEZ. To znamená, troufnu si říci, že to je naopak. Jako sekundární interpelace na pana premiéra. Na vás je ta hlavní.

A úplně jste mi neodpověděl na to, zda byste byl ochoten se sejít s těmi nájemníky a s námi, se zástupci městské části, a společně si vyslechnout tedy náš návrh řešení, ke kterému se přiklání i paní primátorka hl. města Prahy. Dopis je adresovaný panu premiérovi a tehdejšímu ještě panu ministrovi financí Andrejovi Babišovi v kopii.

A upřímně, myslím si, že se ta situace prostě posunula jako dál. Pokud si ČEZ potřeboval veřejnou soutěží ověřit cenu, tak ji dneska má a nemůže dojít k poškození malých akcionářů a je stále o čem jednat. Prosím, jednejme. Zastavme tu soutěž. Máme o čem jednat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pane ministře, vaši doplňující odpověď.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji. Ono je celkem lhostejné, kdo je primárním adresátem té interpelace. Já jsem ten dopis nečetl. Určitě se s ním seznámím a uvážím, jestli se tedy setkám s těmi, kdo podali tu určovací žalobu. Jinak soutěž samozřejmě pokračuje, protože na druhém místě se umístila společnost CIB RENT Písnice a s tou jednání firmy ČEZ pokračují. A uvidíme, jak to prostě dopadne.

Pokud v tom dopisu najdu nějaké relevantní argumenty, které vyvrátí to, že Ministerstvo financí opravdu nemůže zasahovat a udílet pokyny akcionářům ČEZ, jak mají postupovat, stejně tak jim těžko může bránit k tomu, aby informovali ty, kteří podali tu určovací žalobu o tom, že mohou společnosti ČEZ způsobit škodu, takže pokud tam najdu nějaké skutečnosti, které bych mohl nějak ovlivnit a jsou mimo tyto argumentace, které jsem tady uvedl, tak se samozřejmě s těmi nájemníky setkám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Čtvrtou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Holeček, který bude interpelovat paní ministryni Kateřinu Valachovou ve věci státní investice do sportovišť. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, opakovaně jste tvrdila, že v rámci Investičního programu 133510, kvůli kterému byla obviněna vaše náměstkyně a blízká přítelkyně, nebyla letos vyplacena ani koruna. Jak je tedy možné, že do Labe arény Račic letos peníze doputovaly? Protože vás tady zde nevidím, tak odpověď asi okamžitě nedostanu. A proto bych se ještě zeptal, jestli to byla nějaká výjimka a jestli jste tyto výjimky plánovala i u jiných dotačních žádostí v tomto programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Panu poslanci bude odpovězeno písemně.

Pan poslanec Antonín Seďa má interpelaci pátou na pana ministra financí Ivana Pilného ve věci důchodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane ministře, v rozhovoru pro deník Právo jste vyslovil prognózu, že penzijní systém samozřejmě dojede dřív nebo později. A navrhujete řešení, že lidé nad 65 let si buď našetří na své penze, nebo budou muset pracovat zřejmě až do své smrti. Zároveň jste sdělil, že potřebujeme, aby pracovali, protože je tady zoufalý nedostatek pracovních sil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP