Stenografický zápis 55. schůze, 15. března 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Zbyněk Stanjura


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Kott
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Olga Havlová
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl


71. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Benda
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bendl


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 948/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Klán
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Štěpán Stupčuk
Místopředseda PSP Petr Gazdík


299. Daňové podvody ministra financí

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 10.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


260. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


297. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník


260. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


297. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředseda PSP Jan Bartošek


299. Daňové podvody ministra financí

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Josef Nekl
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Fiedler


298. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Václav Votava


299. Daňové podvody ministra financí

Poslanec Petr Kořenek
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Klaška


285. Informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD

Poslankyně Olga Havlová
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Josef Hájek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Milan Urban
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Černoch
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.07 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Černoch
Poslanec František Laudát
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová


7. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Klaška
Poslankyně Jana Lorencová
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP