Sněmovní tisk 947
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, pravomoc instituce, pravomoc výkonné moci, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)