Stenografický zápis 44. schůze, 6. května 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodiin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Mihola


221. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2016 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2015) /sněmovní tisk 726/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Adolf Beznoska


222. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2015 /sněmovní tisk 755/

Poslanec Jaroslav Klaška
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Zbyněk Stanjura
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Jaroslav Klaška


168. Vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 646/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Martin Plíšek


169. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) /sněmovní tisk 647/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek


170. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Daniel Korte
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Martin Lank
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Martin Lank
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Čihák
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Roman Váňa
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Váňa
Poslanec Jiří Mihola
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 11.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.14 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik


171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Martin Lank
Poslanec Vlastimil Vozka


172. Vládní návrh zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 554/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Lukáš Pleticha


173. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 555/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Lukáš Pleticha
Místopředseda PSP Petr Gazdík


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Bendl
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová


75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka
Poslankyně Nina Nováková
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Schůze skončila ve 12.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP