Stenografický zápis 33. schůze, 23. října 2015


(Jednání zahájeno v 9. 00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Pavel Antonín


62. Vládní návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) /sněmovní tisk 589/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Skalický
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček


91. Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům rezortu obrany a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Martin Sedlář
Poslanec Roman Sklenák


148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Vácha
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Vácha
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Farský
Poslanec Adolf Beznoska
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek


150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Zemánek


167. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno ve 13.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


151. Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 493/ - třetí čtení

Poslanec Petr Fiala
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo ve 13.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP