(10.40 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Kromě toho, že posílení příjmů obou kategorií samospráv, tedy nejen krajů, jak původní návrh předpokládá, je účelné, je to také spravedlivé. Když se zaváděl druhý pilíř důchodové reformy, snížil se jak podíl krajů, tak podíl obcí. Když se nyní druhý pilíř ruší, měli bychom navyšovat podíl jen krajům? To snad ne. V takovém přístupu spatřuji nespravedlnost. Obce a města jsou diskriminovány. Nechci volit silná slova, nechci hovořit o protiústavnosti, ale o diskriminací obcí a měst v případě neschválení pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj mluvit musím. Ono také o nic jiného než o diskriminaci nejde a je potřeba si to říci zcela otevřeně. Otevřeně říci musíme i to, že v době současného ekonomického růstu je náprava této diskriminační nespravedlnosti docela jednoduchá a složitá by neměla být ani cesta k jejímu prosazení. Stačí, když většina kolegů pozměňovací návrh pod písmeny A1 a A2 podpoří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás na chviličku přeruším. Dovolím si vám všem oznámit, že bych rád přivítal zahraniční delegaci. Na galerii pro hosty se dostavila delegace Poslanecké sněmovny Národního kongresu Chilské republiky, kterou vede předseda Sněmovny, jeho excelence pan Marco Antonio Núňez Lozano. (Poslanci povstávají a tleskají.)

Děkuji. Prosím, pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Zkrátka a dobře, stačí, vážení kolegové a vážené kolegyně, když většina z vás pozměňovací návrh pod písmeny A1 a A2 podpoří. Prosím vás o to a předem děkuji za případnou podporu.

A na samý závěr. Diskriminaci se samozřejmě snaží napravit také o něco štědřejší pozměňovací návrh kolegů Vilímce, Stanjury a Beznosky. Ráda bych řekla, že i tento návrh má moji plnou podporu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka a budeme pokračovat v diskusi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jenom musím reagovat na tu moji kritiku. Já jsem si nedovolil nic jiného než citovat tady jednací řád, což je zákon. Zákony tvoříme, měli bychom je dodržovat. Nic jiného. Pokud se na to každý díváme jinak, tak asi tady by měl se k tomu vyjádřit legislativní odbor nebo něco, já to asi chápu jinak než kolegové z opozice. Já se za to na ně nezlobím. Mně jenom přijde divné, že tady častokráte bazírujeme na tom, jestli někdo správně zpochybnil hlasování, jestli ta formulace byla správná nebo nebyla, přitom třeba konkrétně o té formulaci v jednacím řádu není vůbec nic. A tady, kde zákon, jednací řád, nám říká přesně, o čem má být třetí čtení, tak buď změňme jednací řád - já jsem pro, změňme ho, jestli to chceme takhle, tak to změňme, ale dodržujme ho. Nic jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Ještě před dalším přihlášeným dvě faktické poznámky - pana poslance Stanjury a paní poslankyně Kovářové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No mně to nedá. To není žádné bazírování. Pokud chcete zpochybnit hlasování, tak nemůžete říkat, že jste hlasoval jinak než jste chtěl. To je prostě trošku pozdě. Pokud někdo řekne, že nějak hlasoval a na sjetině má jiný výsledek, než on skutečně hlasoval, tak je to jiný případ. To není žádná hra se slovíčky. Mnozí kolegové a kolegyně sem chodí, a já bych řekl, že skoro nejčastěji z vašeho hnutí, - a říkají "já jsem chtěl hlasovat ne, a hlasoval jsem ano". Ale to není žádné zpochybnění hlasování. To je jen přiznání k tomu, že ten člověk nevěděl, jak má hlasovat. To abychom si řekli.

Na druhé straně když mluví vládní poslanci, tak to nikomu nevadí. Když takhle důležitý bod, který dnes sledují nejen občané, ale já bych řekl nejen těch 6 245 starostů, ale všichni zastupitelé a určitě v každém klubu najdete své stranické kolegy, kteří připravují rozpočty třeba na příští rok, tak jako podle mne je to mimořádně důležitý zákon. Navíc se ani nepřeme o tom, zda podpoříme tu vládní část. Na tom je podle mě velká shoda v Poslanecké sněmovně, nikdo neprotestuje proti vládnímu návrhu. Debatujeme legitimně o tom, jak pomoci obcím, a to jsou dodatečné návrhy. Ty nejsou proti tomu návrhu, se kterým přišla vláda, takže je to naprosto legitimní. My, kteří považujeme podporu komunální politiky za mimořádně důležitou, k tomu samozřejmě budeme vystupovat a budeme se vás snažit přesvědčit, vás, kteří ještě váháte, abyste to také podpořili. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi i za dodržení času. Nyní ještě faktická poznámka paní kolegyně Kovářové a potom pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ještě navážu na debatu o jednacím řádu a budu citovat, co je v jednacím řádu napsáno: Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb atd.

Pane kolego, ani já ani kolega Vilímec jsme nic nenavrhovali, čili mluvit a hovořit o našich pozměňovacích návrzích klidně můžeme, ale navrhnout nový pozměňovací návrh nemůžeme. To je k jednacímu řádu.

A jestliže jsme ve třetím čtení, diskutujeme o pozměňovacích návrzích, diskutujeme ještě případně o stanoviscích jednotlivých klubů, tak by mě zajímalo a byla bych ráda, aby pan poslanec Plzák prostřednictvím pana předsedajícího neodváděl pozornost od těch argumentů, které jsme zde uváděli, a zajímal by mě jeho názor na pozměňovací návrhy, které jsme s kolegou Vilímcem předložili. Protože vás upozorňuji, že ve výboru pro veřejnou správu vaši dva kolegové můj pozměňovací návrh podpořili. Znamená to tedy, že to je stanovisko klubu? A byla bych ráda, aby i koaliční poslanci se vyjádřili v této debatě. To by mě zajímalo, a ne citace z jednacího řádu. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jenom aby nedošlo k nedorozumění. Pan kolega Stanjura se tady oprávněně ohradil proti často nelegitimnímu způsobu zpochybnění hlasování. Já pro ty kolegy, kteří jsou tu první období, se to pokusím říci co nejsrozumitelněji. Když chcete věrohodně zpochybnit hlasování, nesmíte říci pravdu. Některým z vás se to občas stává.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zejména za dodržení času k faktické poznámce. Můžeme pokračovat. Pan poslanec Herbert Pavera v řádné rozpravě ve třetím čtení a po něm pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře financí, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já chápu tady to vystupování kolegů z koalice. Pan kolega Plzák má jistě právo na to, aby řekl svůj názor, protože jsme přece v Poslanecké sněmovně a tady může říci každý svůj názor demokraticky a svobodně.

Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, proč tady vystupuji, a požádat vás, kolegyně a kolegové, o to, abyste podpořili rozpočtové určení daní, navýšení rozpočtového určení daní i směrem k obcím a městům. Řeknu k tomu i několik faktů a věcí, které tady už některé možná zazněly, a některé nezazněly.

Dnes rozhodneme o tom, jestli kraje či obce dostanou nějaké finance navíc pro svůj další rozvoj. Novela, kterou předkládá vláda a Ministerstvo financí, kterou se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, je ve třetím čtení, a tedy dnes rozhodneme o tom, jak obce a kraje získají výhodu pro další rozvoj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP