Sněmovní tisk 373
Dotační programy zemědělství pro rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 12. 2014 jako tisk 373/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1367/14, PID KORN9PV8VWWX.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Zpravodajem určen Ladislav Velebný.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 14. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 373/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 634).Hesla věcného rejstříku: Dotace, Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, podpora zemědělství, podpůrná politika, státní podpora, zemědělská politikaISP (příhlásit)