(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dále pan kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Na tu otázku, kterou položil Miroslav Kalousek, jestli chceme patřit na Západ, nebo na Východ, a já jsem si myslel, že každý člen demokratické strany v tom má jasno, že chce patřit na Západ, tak pan ministr Zaorálek mě přesvědčil, že on tam patřit nechce. Zapomněl v tom expozé, v tom, jak plival na naši historii, na naše dějiny, zapomněl třeba na gulagy, Sovětský svaz, Pol Pota, a teď bych mohl jmenovat všechny komunistické zločiny. To se mu nějak nehodí. To se mu nějak nehodí. Já nevím, jestli má před sjezdem. Neuvěřitelné vystoupení. Neuvěřitelné vystoupení extrémního levičáka. Já doufám, že to skutečně se nebude překládat a naši spojenci to neuslyší, to, co tady předvedl. Opravdu. Vy předkládáte asociační dohodu a chcete ji, nebo nechcete po tom, co jste řekl? Tak když ji nechcete, tak ji tady nepředkládejte! Nemůžete být pro i proti! To opravdu ne! Já jsem opravdu zděšen z toho, co jste dneska řekl, jak jste nablil na nás na všechny, na naše předky, co jste tam všechno přišil na křížek. Ještě se tomu usmíváte! Já vím, že se vám líbí, když se kdysi jezdilo do Severní Koreje a podobně, ale tam se mi fakt nelíbí. A jsem hrdý na to, že patříme na ten Západ, a pro mě je to úplně jednoduchá otázka. Já ji vnímám spíš jako řečnickou. Ale po tom, co jste dneska předvedl, tak já nevím, kam vy chcete patřit a kam chcete vést českou zahraniční politiku. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dále faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska, poté poznámka pana poslance Michala Kučery. A žádám všechny, aby se přihlásili elektronicky. Připomínám, že jak k faktickým, tak řádným přihláškám elektronická přihláška má přednost. V tomto ohledu nemohu porušovat jednací řád.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pan ministr Zaorálek sice porušil všechny hlukové, hygienické limity, ale udělal to jenom proto, aby čtvrt hodiny tepal a kritizoval výroky, kterých jsem se nedopustil. Já jsem tady opravdu nehájil čarodějnické procesy. Já jsem tady opravdu nehájil svatou inkvizici ani útoky Richarda Lví Srdce na Jeruzalém. Já jsem hájil hodnoty, ke kterým Evropa došla tím, když si schválila Listinu základních práv a svobod a na jejich obranu zřídila Radu Evropy. To jsou hodnoty, které žijeme, které jsou zakotveny - omlouvám se všem ateistům a muslimům - které jsou zakotveny v křesťanském kulturním světě, v kterém jsme se narodili a v kterém chceme žít. Ať si to uvědomujeme, nebo ne, tak jeho hodnoty sdílíme.

Já jsem chtěl jenom upozornit na drobnou věc. Že ten křesťanský kulturní svět dnes nemá tolik síly na to, aby ty své hodnoty učinil univerzálními, takže mu nezbude nic jiného, než aby je učinil hodnotami svými, které bude hájit s nulovou tolerancí před kýmkoliv, kdo je bude chtít znehodnotit, a že prostě na nás jako na srdci Evropy, je, abychom se rozhodli, jestli chceme ty západoevropské křesťanské kulturní hodnoty, anebo oligarchii asijsko-stalinsko-putinského typu. Nic mezi tím není. A že ty signály civilizovanému světu musíme dávat nejenom svými řečmi, ale i svými činy. Nic jiného jsem říct nechtěl s tím, že TOP 09 udělá vše pro to, abychom patřili do toho západního křesťanského světa -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. Já jsem upozorňoval na překročení faktických poznámek. (Předsedající vypnul poslanci Kalouskovi mikrofon.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: (Hovoří bez mikrofonu.) On mě vypnul! Tak já to řeknu bez mikrofonu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, pane poslanče, přihlásil jste se k faktické poznámce. Prosím, respektujte jednací řád! Dále za vámi je přihlášeno dalších deset lidí k faktické poznámce. Já si myslím, že i oni mají právo stejné jako vy vystoupit v této Sněmovně.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: (Bez mikrofonu.) Respektuji. Navzdory... (Pokračuje dále i bez mikrofonu, nebylo rozumět. Bouchání do lavic. Výkřiky: Fuj!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Dále pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v krátkosti zareagoval na ten nehorázný projev, který tady předvedl ministr Zaorálek. Pan ministře, asi víte, že o víkendu proběhla v Mnichově významná bezpečnostní konference a tam jste si možná ten projev mohl vyzkoušet. Možná že byste se dozvěděl, co by vám kolegové na něj řekli. Vás ale, tuším, bolelo koleno.

Myslím, že víte, co se v Mnichově říkalo o České republice. Nic. Neříkalo se nic. Víte, respekt si zaslouží silný spojenec a respekt si zaslouží i silný soupeř. Česká republika pod vaším vedením není ani silným spojencem ani silným soupeřem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec František Laudát k faktické poznámce. Poté pan poslanec Ženíšek. Všechny ostatní elektronicky přihlášené mám v evidenci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Moc bych poprosil trošku o zklidnění té atmosféry.

Jenom k panu Zaorálkovi. Víte, nevraždil Západ, vraždili němečtí fašisté. Nevraždili Čechoslováci, Češi a Slováci, vraždili a zavírali lidi českoslovenští komunisté. Nevraždili Rusové, vraždila Stalinova klika, a podobně. A takhle bychom mohli pokračovat. Já mám na to úplně jiný přístup.

Nicméně chci vás požádat. Jak by vám bylo, kdybyste skutečně se upínali k něčemu jako k naději a tamhle někde ve Spojených státech v Kongresu by se tímto způsobem hádali a vy jste čekali. Ukrajinský lid. Tady nerozhodujeme o nějakých porošenkách, o nějakých oligarších, já nevím o kom, o fašistech, případně ukrajinských, co tady zaznělo. Tady rozhodujeme o budoucnosti Ukrajinců, o budoucnosti jejich dětí. A vy se tady hádáte.

Prosím vás, pojďte hlasovat. Moc prosím, aby se všichni s těmi dalšími poznámkami vzdali příspěvku, abychom konečně a důstojně prohlasovali tu smlouvu a dali Ukrajincům naději. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Marek Ženíšek s faktickou poznámkou. Pravděpodobně neposlechne svého stranického kolegu, aby se vzdal slova. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Pane předsedající, prostřednictvím vašeho - Františku, mám tě rád, ale nevzdám se té možnosti. Jenom krátkou poznámku k tomu, co zde řekl pan ministr zahraničí, která mě vyprovokovala k tomuto výstupu. K tomu, co zde řekl kolega Huml nebo pan poslanec Foldyna, nemá cenu se vyjadřovat. Tam vždy víme, s čím před tento mikrofon přijdou.

Pan ministr zde hovořil o tom, že ho zaujal výrok pana prezidenta Obamy, a mluvil o něm s takovým nadšením, že to snad vypadalo, jako kdyby mu to pan prezident říkal z očí do očí. Dovolte mi připomenout, pane ministře, že to, co tady řekl pan kolega Huml, to, co tady řekl pan kolega Foldyna, a to, co jste tady řekl vy, je přesně ten důvod, proč vás pan prezident Obama ještě zatím oficiálně nepřijal a asi nepřijme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Opálka, poté pan poslanec Jiří Junek s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, víte, nejhorší je, když do všeho fušuje politik, aniž má ve všem klasické vzdělání. Myslím si, že té historie bychom mohli zanechat, protože to, co tu padlo, jestli to jednou někdo bude vyhodnocovat, tak... Rozumím, že jsou různé pohledy, ale pravda by se neměla ohýbat. Já mohu vysvětlovat, že druhá světová válka začala tím, že Hitler dostal podporu od německého kapitálu a pak mu požehnali zbraně ti nejvyšší, kteří měli nad ideologií moc. A nebudete s tím souhlasit, protože máte jiné vidění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP