(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Pavera. Máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně a kolegové. Také klub TOP 09 a Starostové podpoří tento dotační program.

Když to vezmu historicky, zemědělci získávali dotace již za první republiky, i když ne v takové míře jako v současné době. Ale abychom byli, jak to tady už zaznělo, konkurenceschopní v celé Evropě, je třeba podpořit jak živočišnou výrobu, tak i tu rostlinnou. Jsem strašně moc rád, že mezi dotačními tituly jsou i tituly na podporu včelařství, sadovnictví a také na údržbu a obnovu kulturního fondu na venkově. Tím se trošičku zemědělství přece jen vrací k tomu venkovu skutečně, protože ono má ve svém názvu, že se zabývá i rozvojem, nebo v náplni má i rozvoj venkova. Ale rozvoj venkova, to je většinou z pohledu zemědělství jenom údržba krajiny, popř. zachytávání vody v krajině a podobně. Kdežto teď, když se tam objevilo 50 milionů korun i na kulturní památky - děkuji panu ministrovi za to, že to tam zařadil - tak jsem rád, že i venkov získal nějaké finanční prostředky.

Je škoda, že třeba, když si vzpomenu ještě v historii, když jsem chodil jako malý kluk za sedláky na návštěvu a jezdil jsem s nimi na pole s koňmi a podobně, tak jsem se zajímal o to, jak vlastně žijí. Sedláci vždycky patřili k nejbohatším lidem na vesnici, a to i v době socialismu. A to museli odvádět různé dávky státu a podobně a vydrželi, přežili v té těžké práci i bez různých dotací. Bohužel, dnešní svět je úplně jiný a Česká republika nemůže nepodpořit naše zemědělce, proto si myslím, že všichni bychom měli tento dotační program podpořit. Samozřejmě se budeme zabývat i tím, kam směřují dotace, kdo využívá dotační tituly, a určitě to bude zajímat i vás.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se s přednostním právem hlásí do rozpravy pan ministr.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, já jsem si to chtěl nechat na závěrečné slovo, ale řeknu to teď, abychom možná tu diskusi trochu zrychlili, aby tady některé věci zazněly.

Chtěl bych říct, že pokud jde o vodu v krajině, hospodaření s vodou a řešení následků sucha, tady si myslím, že se opravdu shodujeme úplně napříč touto Poslaneckou sněmovnou. My jsme se dohodli s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, dali jsme dohromady nadresortní pracovní skupinu, která tuto problematiku řeší. Do konce března budeme předkládat koncepční materiál na vládu, jak to řešit v rámci celé státní správy napříč resorty, protože nemůžeme v této věci postupovat separátně - zvlášť Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, MMR, MPO a další resorty. Prostě tady je potřeba ty věci sladit a zkoordinovat. Takže to samozřejmě je připravováno tak, abychom to dokázali řešit ve vícero rovinách. Já připomenu k problematice zadržení vody v krajině, dnes dotační titul "prevence před povodněmi III" je vlastně zaměřen nejenom na čistě protipovodňové stavby, ale aby ty stavby opravdu už byly kombinované s tím, že tu vodu v krajině také zadržují. Takže od malých poldrů, které jsou v katastrech obcí, malých vodních nádrží, až opravdu po ty velké. Takže to je jedna z věcí.

Znovu rozbíháme aktivně pozemkové úpravy a samozřejmě i diskutujeme nad územní rezervou pro případné vodní nádrže, které tady v České republice, ty územní rezervy, jsou. Jak v této věci strategicky postupovat, kde chceme která vodní díla v příštích letech realizovat. S tím samozřejmě také souvisí postavení jednotlivých povodí, protože chceme intenzivně v letošním roce připravit asi změnu toho, co od povodí očekáváme. Protože například klíčová páteřní síť, která má dodávat vodu pro závlahy, tak ta je v České republice v dost žalostném stavu a prostě tady stát bude muset přijít a říct: Chceme to vybudovat, máme na to finanční prostředky, odkud, a někomu to uložit. A tady se nabízí, že asi povodí v této věci by měl být nejpřirozenější partner.

Pokud jde obecně o to, co jsem tady slyšel zleva a zprava, asi všechny dotační tituly jsou potřebné, pokud si zjistíme, jaké mají dopady v praxi. Jenom ten problém je v tom, že asi peněz nenajdeme nikdy dostatek, abychom mohli všechny uspokojit. Nicméně jsme se teď snažili reagovat na to, že třeba právě změnou operačních programů a tím převedením 300 mil. eur z Programu rozvoje venkova na kapitolu OPŽP a IROP došlo k výpadku finančních prostředků pro, řekněme, to drobné kulturní dědictví na venkově. Takže i proto tam vznikl tento dotační titul, který tady je. A jak jsem říkal, v průběhu tohoto roku očekáváme minimálně u čtyř pěti dotačních titulů, že dokážeme z vnitřních úspor ministerstva tyto dotační tituly finančně posílit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane ministře. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Hlásíte se řádně, nebo s faktickou poznámkou? Řádně, dobře.

 

Poslanec Petr Bendl: Řádně, ale budu stručný, protože bych chtěl jenom krátce reagovat na to, co říkal pan ministr. Těch zdrojů, které může Ministerstvo zemědělství v debatě s ministrem financí využít, je více. A pokud to půjde napříč politickým spektrem, což tady pan předseda zemědělského výboru naznačil, a všichni víme, že jsme ještě dva roky zpátky nebyli schopni využívat zdroje jdoucí z Lesů České republiky, a jdou z Budvaru a z dalších státních podniků, a že Lesy České republiky mají zisk na úrovni zhruba čtyř pěti miliard korun, že můžeme určitě, pokud k tomu bude politická vůle napříč politickým spektrem, sáhnout do těchto financí, a ony se vlastně budou, teď řeknu, vracet dílem i tomu lesu, budou se vracet krajině jako takové a můžeme tam odsud sáhnout. Pokud politická vůle bude. Stejně pokud bude vůle ministra životního prostředí, tak v operačních programech se určitě v tomhle ohledu dá najít, ale tam by se měli domluvit ministr zemědělství a ministr životního prostředí tak, abychom neměli dva programy na totéž. Koneckonců by to v Evropě ani neprošlo. Jenom se musí říct, odkud ty finanční prostředky půjdou.

Bohužel moje zkušenost byla, bylo to vidět i na systému čerpání, že systém čerpání peněz z operačního programu Životní prostředí byl daleko komplikovanější než systém čerpání peněz z operačního Programu rozvoje venkova. Proto se tam taky čerpalo lépe a více a na životním prostředí to prostě nešlo. Tam buď se zjednoduší systém čerpání na životním prostředí, anebo to bude ta samá písnička jako v minulosti a to si myslím nikdo nepřeje. Chceme, aby ten systém byl jednoduchý a finance podle mě, pokud bude politická vůle, tak opravdu jsou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s přednostním právem pan ministr Brabec.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Dobré ráno, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také stručně zareagovat. Navážu na to, co jste říkali, co říkal můj kolega ministr zemědělství Marian Jurečka.

My skutečně tu záležitost zadržení vody v krajině vnímáme velmi závažně. Myslím si, že trend je jasný, a bohužel bude jasný i do budoucnosti. To znamená extremizace počasí v souvislosti s vývojem klimatu. Už dneska skutečně v některých oblastech na té zmiňované jižní Moravě voda prostě chybí pořád. A je nesporné, že musíme využít, souhlasím s kolegou Petrem Bendlem, vaším prostřednictvím, pane předsedající - i když to možná můžu udělat bez vašeho prostřednictví...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Souhlasit můžete i bez mého prostřednictví.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, takže můžu udělat radost někomu i souhlasit bez prostřednictví, to je pro mě dobrá zpráva.

Takže je to opravdu klíčové. Ta skupina "Sucho", kterou jsme spolu s Marianem založili, opravdu nebude jenom formální. Je to pracovní tým lidí ze všech resortů, ze všech oblastí, které se tím zabývají. My jsme zjistili, že v uplynulých letech tady existovala celá řada izolovaných skupin a skupinek od akademické sféry až po tu praktickou a všichni se zabývali v podstatě týmž. To znamená suchem, jak udržet vodu v krajině, ale málo ti lidé spolu spolupracovali. Takže naším cílem je připravit koncepční materiál do vlády v oblasti legislativní, technické, preventivní a samozřejmě i potom možná v tom pejorativním smyslu slova represivní. To znamená, jaké nástroje můžeme dneska využít a samozřejmě jaké máme k dispozici peníze. A souhlasím s tím, že v operačním programu Životní prostředí bylo a i bude, byť tedy výrazně méně peněz. A souhlasím také s tím, že čerpání bylo významně složitější než třeba u operačního programu zemědělského.

Takže to je všechno teď náš cíl. My to fakt bereme jako vážný problém a nečekáme na to, až zase vysvitne sluníčko, protože ten reálný problém a nízký stav podzemních vod mimo jiné už tam přetrvává neustále a je to velmi varující. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP