Stenografický zápis 47. schůze, 25. října 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Anna Putnová


129. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Břetislav Petr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Břetislav Petr
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


93. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010 /kód dokumentu 11066/12, KOM(2012) 280 v konečném znění/ /sněmovní tisk 820-E/

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Kubata
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Kubata
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Václav Mencl
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.35 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Smýkal


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Klán
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


130. Ústní interpelace

Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Klučka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Jana Fischerová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Lenka Kohoutová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Lenka Kohoutová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Kateřina Klasnová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Kateřina Klasnová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Josef Šenfeld
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Josef Tancoš
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Josef Tancoš
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Ivana Řápková
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Ivana Řápková
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Jana Drastichová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Jana Drastichová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Václav Klučka
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Václav Klučka
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Václav Klučka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP