Stenografický zápis 59. schůze, 12. června 2009


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Ladislav Vomáčko
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 9.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec František Laudát
Poslankyně Zuzana Brzobohatá
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miloš Patera


183. Pověření orgánu Poslanecké sněmovny kontrolou hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad, ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ladislav Šustr


10. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví /sněmovní tisk 571/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Suchánek


11. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví /sněmovní tisk 572/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tom Zajíček


31. Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 860/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Hrnčíř


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 861/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Hrnčíř


31. Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 860/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 861/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Rafaj
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Husák
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 505/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Michal Doktor


8. Vládní návrh zákona daňový řád /sněmovní tisk 685/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Rafaj
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Husák
Poslanec Petr Rafaj
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


162. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - třetí čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miroslav Kalousek


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Daniel Rovan
Poslanec Libor Ježek
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Petr Rafaj


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miroslav Svoboda


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 717/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Vlastimil Aubrecht


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 823/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec František Laudát
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jeroným Tejc


28. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/ - druhé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Polanský
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 13.44 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP