Stenografický zápis 42. schůze, 11. listopadu 2008

(Schůze zahájena v 13.06 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 13.38 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Pohanka
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Stanislav Křeček


3. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Polanský
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Polanský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Karel Sehoř
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Polanský
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Polanský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.06 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jiří Polanský


5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Miroslav Grebeníček


6. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Krill
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 17.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP