(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené poslankyně, vážení kolegové, šestnáctá hodina odbila, konec pauzy. Já vás prosím, abyste se vrátili do lavic, abychom mohli pokračovat v projednávání bodu, který jsme přerušili před závěrečným hlasováním. Takže zazvoním.

Jsme ve třetím čtení sněmovního tisku 410, vládního návrhu zákona trestní zákoník. Připomínám, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu před závěrečným hlasováním.

Teď bych požádal zpravodaje pana poslance Polanského, aby nám řekl, jakým způsobem budeme postupovat při hlasování. Vás poprosím o klid. Prosím.

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Navrhuji následující proceduru.

Nejprve bude muset být hlasováno o návrhu na zamítnutí, který zazněl v rámci druhého čtení. Žádné legislativně technické úpravy nezazněly, takže o těch se hlasovat nebude.

Dále navrhuji hlasování o bodu D3. Vycházím ze sněmovního tisku 410/3. Takže navrhuji dále hlasovat o bodě D3, potom D4, což jsou dvě změny, které jsem přednesl já ve druhém čtení, vztahující se k celkovému usnesení ústavněprávního výboru, které vlastně kopírují určité změny, které nastaly v mezidobí projednávání trestního zákoníku. Jednak je to změna účinnosti od 1. 1. 2010, potom další podmínky pro podmíněné propuštění odsouzených osob.

Potom navrhuji hlasovat o bodu B1, což je pozměňovací návrh pana poslance Svobody týkající se drogových záležitostí. Pokud by byl schválen tento návrh, pak je nehlasovatelný návrh paní poslankyně Jacques a pana poslance Lišky, který je veden pod bodem L1, a bod A33 z usnesení ústavněprávního výboru.

Potom navrhuji hlasovat o jednotlivých bodech usnesení ústavněprávního výboru, pokud bude takový návrh přednesen - zatím nebyl, mám informaci, že bude přednesen. Potom navrhuji, aby se hlasovalo o usnesení ústavněprávního výboru vyjma bodů, o kterých bychom hlasovali předtím.

Potom navrhuji hlasovat o bodu C1. To je pozměňovací návrh pana ministra Langera týkající se omezení pachatelů páchajících trestnou činnost při sportovních akcích.

Potom hlasovat o D1 a D2, které jsem přednesl já, které se vztahují k maření opatření soudu a ke zpřísnění mlčenlivosti, což jsou dvě právní úpravy, které v mezidobí byly vsunuty do současné platné trestně právní úpravy.

Potom navrhuji hlasovat o bodu E1 a E2, což je pozměňovací návrh pana poslance Ploce týkající se dopingu ve sportu.

Potom hlasovat o bod F1 a F2, což jsou pozměňovací návrhy pana poslance Severy. Dále hlasovat o bodech G1, G2, potom společně G3, G4 a G5, potom společně G6, G7, G8, G9, G11 a poslední G10. To jsou pozměňovací návrhy pana poslance Grospiče.

Potom bychom měli hlasovat o bodu H1, což je pozměňovací návrh pana poslance Maršíčka týkající se prostituce. Pokud by byl schválen, potom už by byl nehlasovatelný návrh pod bodem I1 paní poslankyně Šojdrové, který se zabývá obdobnou problematikou.

Potom bychom hlasovali o bodě J1, což je návrh pana poslance Chytky týkající se věkové hranice trestní odpovědnosti, spodní hranice trestní odpovědnosti.

Potom bychom hlasovali o návrhu pod bodem K1 pana poslance Kvapila, který se týká doplnění možnosti při domácím vězení, aby odsouzená osoba mohla se zúčastňovat bohoslužeb i v době tohoto trestu. Potom bod K2 pana poslance Kvapila, kde navrhuje nahradit pojem "přerušení těhotenství" pojmem "ukončení těhotenství".

Poslední bod bychom hlasovali M1, návrh pana poslance Klase, který navrhuje vypustit druhý odstavec u nutné obrany.

Potom samozřejmě bychom hlasovali o celku. Tolik můj návrh.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, jestli někdo má zájem... Prosím, paní poslankyně Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolila navrhnout samostatné hlasování o bodu A4 k usnesení ústavněprávního výboru. Odůvodňuji to tím, že při jednání ústavněprávního výboru jsme pro vypuštění, jak je zde uvedeno, nehlasovali. Domníváme se, že by u trestných činů spáchaných při vypracování a schvalování privatizačních projektů neměla býti zkracována promlčecí lhůta, že by měla zůstat stávající promlčecí lhůta, jak bylo v původním návrhu vypracovaném kolektivem navrhovatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo dál se hlásí k proceduře? Pokud nikdo, doporučoval bych, abychom odhlasovali proceduru, jak nám ji přečetl pan poslanec Polanský. Můžeme takto? Asi nemá cenu, abyste to říkal znovu, ale jak je to v záznamu, tak bychom to nechali odhlasovat.

 

Poslanec Jiří Polanský: Samozřejmě nemám žádnou výtku k tomu vyjmutí bodu A4.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Není námitka. Dobře. Jak jsme slyšeli od pana poslance Polanského - zahajuji hlasování - kdo je pro, přijmout tuto proceduru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9, přihlášených 155, pro 144, proti 1, nezdržel se žádný. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat v pořadí, jak nám to bylo... Poprosím zpravodaje, kdyby nám řekl, o čem budeme hlasovat, a pak aby zaznělo stanovisko zpravodaje i ministra. Můžeme se do toho pustit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP