Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Leopold Zubek

Schůze: 3, 7, 10, 12, 15, 17, 25, 31, 34, 37, 39

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou.
část č. 9 (27. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

IX. Návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 9 (24. 3. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993)

III. Návrh na zpětvzetí návrhu poslance Leopolda Zubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách
část č. 2 (15. 6. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

I. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu o úpravě hlasování v Poslanecké sněmovny Parlamentu pomocí hlasovacího zařízení
část č. 2 (14. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 1 (1. 12. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 8 (23. 3. 1994)

Bod č. 8
část č. 11 (23. 3. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 2 (6. 12. 1994)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 24
část č. 14 (24. 5. 1995), část č. 15 (25. 5. 1995)

Bod č. 31
část č. 28 (25. 5. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 2 (26. 9. 1995)

Bod č. 15
část č. 11 (27. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení
část č. 41 (12. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 2066) - prvé čtení
část č. 14 (7. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP