Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Nečas

Schůze: 3, 7, 8, 15, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 34

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 7-9 (27. 1. 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993
část č. 20 (28. 1. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 16 (25. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
části č. 16-17 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 18 (21. 4. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

XXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Varšavě dne 24. června 1993, podle sněmovního tisku 609
část č. 47 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
části č. 47-49 (8. 12. 1993)

XXXIX. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 55 (9. 12. 1993)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 1 (27. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 8
část č. 15 (7. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Indonésie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Jakartě dne 4. října 1994, podle sněmovního tisku 1323
část č. 2 (7. 2. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1312
část č. 3 (7. 2. 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, podepsaná v Soulu dne 27. dubna 1992, podle sněmovního tisku 1416
část č. 28 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. června 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1392
část č. 4 (14. 3. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tallinu dne 24. října 1994, podle sněmovního tisku 1408
část č. 4 (14. 3. 1995)

XXIV. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
část č. 19 (16. 3. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1586
část č. 4 (23. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů, vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 1822
část č. 11 (21. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1857.
část č. 7 (26. 9. 1995)

XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995, podle sněmovního tisku 1873.
část č. 7 (26. 9. 1995)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1841.
část č. 9 (27. 9. 1995)


Přihlásit/registrovat se do ISP