Sněmovní tisky
Mgr. Martin Kupka - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 5 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 63/0 Novela z. - stavební zákon - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 295/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 126/2023 Sb.
 376/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 108. schůze (od 25. 6. 2024)
 454/0 N.z., kterým se mění a ruší někt. zákony se zrušením ÚPDI - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 464/2023 Sb.
 602/0 Novela z. o pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 82/2024 Sb.


ISP (příhlásit)