Sněmovní tisk 644/0
Písemná interpelace L. Brože na M. Jurečku ve věci přijetí zákona upravujícího práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t064400.pdf (Dokument PDF, 170 KB) 
Písemná interpelace  
t0644a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0644b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 

Rozesláno poslancům

1. března 2024 v 13:56
ISP (příhlásit)