Sněmovní tisk 6/0
Novela z. o některých přestupcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t000600.pdf (Dokument PDF, 305 KB)t000600.docx (Dokument DOCX, 20 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0006a0.pdf (Dokument PDF, 203 KB)t0006a0.docx (Dokument DOCX, 15 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 10:05
ISP (příhlásit)