Sněmovní tisk 572/0
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t057200.pdf (Dokument PDF, 187 KB)t057200.docx (Dokument DOCX, 37 KB)
Přílohy důvodové zprávy  
t0572a0.pdf (Dokument PDF, 221 KB)t0572a0.xlsx (Dokument XLSX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0572b0.pdf (Dokument PDF, 189 KB)t0572b0.docx (Dokument DOCX, 41 KB)

Rozesláno poslancům

19. října 2023 v 12:22
ISP (příhlásit)