Sněmovní tisk 330/0
Novela z. - stavební zákon - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t033000.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t033000.doc
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0330a0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t0330a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0330b0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t0330b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0330c0.pdf (Dokument PDF, 878 KB)t0330c0.doc

Rozesláno poslancům

1. listopadu 2022 v 17:39
ISP (příhlásit)