Předpis 168/2024 Sb.

Citace168/2024 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Částka168 (20. 6. 2024)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
603 Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 168 pod číslem 168/2024 Sb. je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)