Předpis 76/2012 Sb.

Citace76/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka28 (12. 3. 2012)
Účinnostod 12. 3. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
416 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 76/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahuje se k
241/2000??Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
241/2000??Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
241/2000??Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
354/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 
237/2004??Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
296/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
153/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahováno k
498/2000??Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
146/2020??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 
323/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv 


ISP (příhlásit)