Předpis 444/2011 Sb.

Citace444/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Částka153 (28. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
322 Novela z. o znalcích a tlumočnících
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 444/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1967novelizujeZákon o znalcích a tlumočnících 
Derogace pasivní
254/2019rušíZákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech1
Vztahuje se k
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
322/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
Vztahováno k
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
123/2015??Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
254/2019??Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 
254/2019??Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 


ISP (příhlásit)