Předpis 253/2011 Sb.

Citace253/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Částka89 (30. 8. 2011)
Účinnostod 1. 10. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
200 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 253/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje 
Vztahuje se k
248/2000??Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
248/2000??Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
248/2000??Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
109/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 
138/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
66/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 
154/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
199/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahováno k
250/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
420/2011??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
239/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
298/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
24/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 
367/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
251/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)