Předpis 89/1990 Sb.

Citace89/1990 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
Částka19 (29. 3. 1990)
Účinnostod 1. 6. 1990, zrušeno dnem 1. 12. 2000
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
266 Návrh prezidenta Československé socialistické republiky n...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1965novelizujeZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
Derogace pasivní
121/2000rušíZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)1


ISP (příhlásit)