Předpis 80/2024 Sb.

Citace80/2024 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
Částka80 (9. 4. 2024)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
599 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)