Předpis 79/2018 Sb.

Citace79/2018 Sb.
NázevVyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
Částka40 (18. 5. 2018)
Účinnostod 1. 6. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
236/2002rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)