Předpis 79/2008 Sb.

Citace79/2008 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Částka23 (29. 2. 2008)
Účinnostod 29. 2. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
37/2003novelizujeNařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
Derogace pasivní
99/2017rušíZákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahuje se k
128/2000na základěZákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000na základěZákon o hlavním městě Praze 
129/2008na základěZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)