Předpis 77/2016 Sb.

Citace77/2016 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 17/15 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 vyhlášky č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění vyhlášky č. 101/2015 Sb.
Částka30 (14. 3. 2016)
Účinnostod 14. 3. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
355/2013novelizujeVyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně 


ISP (příhlásit)