Předpis 77/1976 Sb.

Citace77/1976 Sb.
NázevZákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky
Částka15 (2. 7. 1976)
Účinnostod 1. 10. 1976, zrušeno dnem 1. 7. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
138 Vl. n. zákona o působnosti orgánů ochr. zem. půdního fondu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
Derogace pasivní
334/1992rušíZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu1


ISP (příhlásit)