Předpis 77/1972 Sb.

Citace77/1972 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
Částka23 (6. 10. 1972)
Účinnostod 1. 11. 1972, zrušeno dnem 1. 1. 1978

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
17/1961novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu 
Derogace pasivní
96/1977rušíZákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 


ISP (příhlásit)