Předpis 50/1945 Sb.

Citace50/1945 Sb.
NázevDekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
Částka24 (28. 8. 1945)
Účinnostod 28. 8. 1945

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 


ISP (příhlásit)