Předpis 479/2003 Sb.

Citace479/2003 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Částka159 (31. 12. 2003)
Účinnostod 1. 1. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
296 Novela z. o rozpočtových pravidlech
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1


ISP (příhlásit)